Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk ogłosił w poniedziałek, 28 sierpnia kogo poprze w nadchodzących wyborach parlamentarnych. To "Kandydat Częstochowa", który ma zwrócić uwagę na problemy ważne dla mieszkanek i mieszkańców miasta, konieczne do rozwiązania na poziomie rządu i parlamentu. Chodzi o służb ę zdrowia, duże inwestycji i wsparcie dla seniorek i seniorów.

Jak podkreśla prezydent miasta postulaty „Kandydata Częstochowa” są adresowane zarówno do osób startujących w wyborach do parlamentu, jak i wszystkich częstochowskich wyborców. Apeluje, aby zwrócili oni uwagę na programy kandydatów i kandydatek do Sejmu i Senatu, sprawdzając czy uwzględniają sprawy najbardziej istotne dla społeczności miasta oraz służące lokalnej samorządności.

- Poprę wszystkich tych kandydatów, którzy będą zainteresowani sprawami naszego miasta. Będę popierał tych kandydatów, którzy pamiętają o najważniejszym, nierozwiązanym od lat przez wiele rządów problemie, czyli służby zdrowia. To jest do rozwiązania tylko i wyłącznie w polskim parlamencie, Sejmie i Senacie - przekonywał prezydent Częstochowy. - Będę oczekiwał od kandydatów, żeby pamiętali o wynagrodzeniach dla pracowników, zwłaszcza mieszkańców naszego miasta. W Częstochowie potrzebny jest kolejny duży inwestor, taki jak Guardian ZF. Dzięki temu będziemy mieć lepsze i wysokopłatne miejsca pracy. To samo, jeśli chodzi o wsparcie dla seniorów i seniorek. Powinni oni żyć spokojnie i cieszyć się tym, że przez wiele lat zapracowali sobie na ten spokój - dodawał.

Oświadczenie prezydenta przedstawione w czasie spotkania w Ratuszu Miejskim:   

Przed nami ważna data 15 października, czyli czas wyborów i podejmowania decyzji kto ma nas - częstochowianki i częstochowian - reprezentować w Sejmie i Senacie. Chciałbym zwrócić się do Państwa z prośbą o wybór kandydata, z którym się utożsamiacie. Który gwarantuje poprawę sytuacji służby zdrowia, godne wynagrodzenie każdej zatrudnionej osoby i szacunek oraz wdzięczność dla Seniorek i Seniorów. Zagłosujcie proszę wspólnie ze mną - moim kandydatem jest Częstochowa.

Niezależnie od sympatii czy poglądów politycznych warto przyjrzeć się temu, czy kandydatki i kandydaci w swoich programach i postulatach znajdują miejsce na sprawy Częstochowy, czy pamiętają o prawdziwych potrzebach naszego miasta. Na wiele z nich nie jest w stanie w pełni odpowiedzieć samorząd, władza lokalna nie ma takich narzędzi jak Rząd RP, który wkrótce będzie tworzony spośród tych osób, które właśnie zabiegają o Wasze głosy.

Jako samorządowiec codziennie wsłuchuję się w głosy ludzi – zarówno tych, którzy są zadowoleni, jak i tych, którzy zgłaszają obawy i wskazują na pewne bolączki.

Najczęściej są to sprawy związane ze służbą zdrowia, która od lat cierpi na niedofinansowanie ze strony państwa. Mamy za długie kolejki wymuszone przez niewystarczające kontrakty NFZ a przez to za mały dostęp do lekarzy specjalistów i usług medycznych. Wyposażenie placówek zdrowotnych – mimo pomocy miasta a także stowarzyszeń – bez wsparcia państwa będzie zawsze gonić standardy europejskie zamiast je spełniać. Jakość świadczonych usług – mimo że miasto prowadzi program „Częstochowa dla Medyków” zapewniający stypendia studentkom i studentom ostatnich lat kierunków medycznych, pod warunkiem podjęcia pracy w częstochowskim szpitalu po zakończeniu nauki – bez rozwiązań systemowych, państwowych nadal nie będzie satysfakcjonująca.

Kandydat Częstochowa to również gwarancja pracy godnie wynagradzanej. Pracy w której nawet płaca minimalna pozwala żyć na odpowiednim poziomie. Pracy w której zachowanie różnorodności stanowisk oraz pensji płaconych zgodnie z posiadanym doświadczeniem i kompetencjami, pozwala na wykonywanie obowiązków w przyjaznej atmosferze. Wysokie wynagrodzenie, stałe zatrudnienie na umowę o pracę, wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy – o to walczę jako Prezydent dla mieszkanek i mieszkańców naszego miasta tworząc i realizując program „Teraz Lepsza Praca w Częstochowie”. Jednak bardzo pomocny w realizacji tych zamierzeń byłby strategiczny, rynkowy potentat, który możliwy jest do zakontraktowania na szczeblu rządowym. Ta sprawa jest szczególnie ważna dla ludzi młodych, którzy chcą wiązać swoją
przyszłość zawodową z Częstochową.

Kandydat Częstochowa wie, że dobra stabilna gospodarka, rozwój miasta, wizja i plan sięgający na wiele lat do przodu, nie tworzą się w jednej chwili, ale są efektem kontynuacji działań, sięgania do doświadczeń z przeszłości. Dlatego w swoim programie wyraża szacunek i wdzięczność dla tych, którzy tworzyli nasze otoczenie i dzisiejszą rzeczywistość - dla Seniorek i Seniorów. Konieczny jest centralny system tworzący programy profilaktyczne i zdrowotne, opiekę psychologiczną, ofertę zajęć rekreacyjnych skierowanych dla dojrzałego pokolenia a także sprawiedliwa waloryzacja rent i emerytur. Poprzez miejski program „Częstochowa wspiera Seniorów” wiele z kwestii usług opiekuńczych świadczonych Seniorkom i Seniorom np. dofinansowanie programów zdrowotnych, było możliwych do zrealizowania, ale to nie wyczerpuje odpowiedzi na rosnące z każdym rokiem potrzeby. Brak tutaj rozwiązań na skalę całego kraju, które sprawdziłyby się również w naszym mieście.

Kandydat Częstochowa gwarantuje zatem pracę nad:
- sytuacją służby zdrowia
- lepszymi, wysoko wynagradzanymi miejscami pracy
- działaniami wspierającymi Seniorki i Seniorów.

Jako Prezydent mam plan na rozwój naszego miasta, który realizuję od wielu lat i zamierzam realizować go dalej tam, gdzie nadal wymaga to zaangażowania oraz dbałości o częstochowianki i częstochowian. Aby było to możliwe potrzebujemy wszyscy rozwiązań państwowych sprzyjających naszym działaniom. Myśląc o stabilnej pozycji miasta, o przyszłości Częstochowy zachęcam do głosowania, które przyniesie miastu największy zysk w postaci realnej odpowiedzi na zapotrzebowanie Częstochowy. Niech reprezentujący nas w Sejmie i Senacie będą naszą siłą.

Proszę, pójdźmy wszyscy wspólnie do wyborów 15 października. Jak największa frekwencja pozwoli na zwycięstwo Kandydata Częstochowa.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę