Miasto ogłosiło wyniki przetargu na budowę ścieżek pieszych i rowerowych wraz z oświetleniem przy alejkach w Parku Lisiniec.

W postępowaniu wpłynęło siedem ofert. Najkorzystniejszą z kwotą 2 mln 840 tys. zł złożyła firma Granit Dariusz Pylak ze Strzegomia.

Zakres prac obejmuje m.in.: drobne prace rozbiórkowe (elementy nawierzchni, bariery przegradzające ścieżki w celu     uniemożliwienia wjechania pojazdami na teren parku), niwelację terenu, wykonanie nawierzchni alejek i ścieżek rowerowych, montaż elementów małej architektury (słupki blokujące, tablica informacyjna), wyrównanie i oczyszczenie przylegającego terenu, usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu, wykonanie nowych nasadzeń oraz budowa oświetlenia parkowego - latarni oświetleniowych z oprawami LED.

Inwestycja ma zostać zrealizowana do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie później niż do 15 grudnia.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę