Ludowy Amatorski Zespół Tańca „Jawir” z ukraińskiego Berdyczowa zaprezentował się w czwartek, 13 lipca w Miejskim Domu Kultury.

Koncert zorganizowało wspólnie kilka miejskich jednostek – Wydział Edukacji UM, Miejski Dom Kultury oraz Zespół Szkół Ekonomicznych.

W imieniu prezydenta miasta uczestniczki i uczestników koncertu powitała zastępczyni naczelnika Wydziału Edukacji Agata Latacz. Z częstochowskiej strony głos zabrali także Adam Kiwacki – prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Paweł Musiał – dyrektor Miejskiego Domu Kultury. Z kolei w imieniu ukraińskich partnerów kilka słów powiedziała kierująca Pałacem Kultury w Berdyczowie Walentyna Babych.

,,Jawir” przedstawił spektakl taneczno-muzyczny znakomicie ukazujący talenty członkiń i członków zespołu, wykonujących tradycyjne, ludowe tańce i piosenki z różnych rejonów Ukrainy.

Tancerki i tancerze ,,Jawiru” gościli w Częstochowie na zaproszenie samorządowych władz miasta w ramach podpisanej w połowie maja tego roku umowy partnerskiej. Jej celem jest rozwój instytucji samorządu, tworzenie dobrych warunków dla kontaktów społeczno-gospodarczych oraz utrwalanie praw obywatelskich i demokracji. Wspólne działania mogą dotyczyć sfer edukacji, kultury, przedsiębiorczości, sportu i turystki, pomocy społecznej oraz samorządności i społeczeństwa obywatelskiego. Podpisane 15 maja w częstochowskim Ratuszu porozumienie Berdyczowa i Częstochowy sformalizowało trwającą już wcześniej współpracę, symbolicznie podkreślając wagę partnerstwa samorządów krajów Unii Europejskiej z samorządami ukraińskimi – w momencie, gdy państwo to opiera się rosyjskiej agresji, zarazem dając świadectwo swojej proeuropejskiej orientacji.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę