Miasto pozyskało w sumie 155 tys. zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kontroli domowych palenisk i zakup drona antysmogowego.

We wtorek, 23 maja w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza, z którego udzielono wsparcia na 31 zadań związanych z wdrażaniem tzw. uchwały antysmogowej. Umowę na przekazanie dotacji dla Częstochowy podpisał zastępca prezydenta Piotr Grzybowski.

Miasto otrzyma pomoc finansową na przeprowadzenie kontroli palenisk domowych dotyczących kompleksowego badania próbek popiołu - 50 tys. zł i zakup drona antysmogowego, wyposażonego w kamery i systemy teledetekcyjne, badającego skład dymu z kominów (wraz z certyfikowanym przeszkoleniem personelu pilotującego) – 105 tys. zł.

- Częstochowa w najbliższym sezonie grzewczym będzie sprawdzała, na ile przestrzegamy zapisów wynikających z uchwały antysmogowej - informuje Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy. - Działania obejmować będą badania rodzaju urządzenia grzewczego oraz stosowanego paliwa. Podczas kontroli indywidualnego urządzenia grzewczego pobierane będą próbki popiołu, które zostaną poddane szczegółowej analizie laboratoryjnej, co pozwoli na zidentyfikowanie spalanego materiału - dodaje.

Skutecznym wsparciem działań antysmogowych będzie zakup drona - kompaktowej stacji pomiarowej, który pozwoli na zdalny i stały monitoring poziomu pyłu i smogu w powietrzu w danej okolicy. Sensor kompatybilny z dronem pozwala na odczyt danych pomiarowych w czasie rzeczywistym zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i stacjonarnych. Dzięki wstępnej konfiguracji dokumentu – można od razu zaprezentować wyniki pracy urządzenia w postaci map i wykresów.

Mierzone substancje: pyły zawieszone (PM1; PM2,5; PM10), dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), formaldehyd (CH2O), lotne związki organiczne (benzen C6H6) i ozon (O3).

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę