Jest szansa, że w tym roku na placu Biegańskiego pojawi się więcej letnich kawiarenek. Centrum Usług Komunalnych szuka chętnych firm do prowadzenia tego typu działalności.

W tym sezonie będzie nadal funkcjonować kawiarenka w południowo-zachodniej części placu – przedsiębiorca ma jeszcze ważną umowę dzierżawy z miastem. Z kolei kawiarenka z boku dawnego Ratusza Miejskiego (w sąsiedztwie płyty placu Biegańskiego) działała na podstawie umowy właściciela restauracji funkcjonującej w podziemiach Ratusza z Muzeum Częstochowskim i jej dalsze funkcjonowanie jest uzależnione od kontynuacji tej współpracy.     

Miasto już w zeszłym roku chciało, aby takich miejsc powstało więcej. Ogłoszono wtedy przetarg. Postępowanie dotyczyło dzierżawy dwóch części placu o powierzchni łącznej 600 m kw. (2 x 300 m), z przeznaczeniem pod dwie kawiarenki letnie (spełniające wymagania opisane w zarządzeniu w sprawie zasad lokalizacji, aranżacji i funkcjonowania ogródków gastronomicznych na terenach miasta oraz nieruchomości Skarbu Państwa, którymi zarządza prezydent miasta. Żadna ze złożonych ofert nie otrzymała jednak pozytywnej opinii Zespołu do Spraw Estetyki Miasta.

Centrum Usług Komunalnych liczy, że mimo rygorystycznych wymogów (obszar jest objęty ochroną konserwatorską) znajdą się chętni na prowadzenie takiej działalności na placu Biegańskiego. Zgłoszenia można wysyłać na adres cuk@cuk.czestochowa.pl.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę