W czerwcu w Częstochowie oddano do użytku 10 ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych, które powstały w ramach planu przyjętego przez samorząd. Ich realizatorem jest Tauron.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nałożyła na władze samorządowe obowiązek opracowania i uchwalenia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania.

Zgodnie z planem przyjętym przez Radę Miasta w 2020 r. w Częstochowie mają docelowo powstać 44 stacje z 90 punktami ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 22 kW.  

Z takich stacji na równych zasadach mogą korzystać wszyscy posiadacze aut elektrycznych bądź hybrydowych. Na mocy ustawy, stacje finansuje i buduje miejscowy operator systemu elektroenergetycznego, czyli – w przypadku Częstochowy – Tauron Dystrybucja.

Miasto natomiast ponosi koszty związane z wyznaczeniem i oznakowaniem stanowisk postojowych przy stacjach ładowania, dokonuje też z Tauronem niezbędnych uzgodnień jako zarządca dróg publicznych.

Lokalizacje stacji ustalono, biorąc pod uwagę m.in. potrzeby transportowe i komunikacyjne, uwarunkowania wynikające z zagospodarowania przestrzennego, przewidywane potrzeby kierujących (na poziomie lokalnym i ponadlokalnym), aspekty prawne oraz parametry ekonomiczne dotyczące budowy, obsługi i użytkowania stacji.

Jak poinformował operator stacji ładowania Tauron Dystrybucja, w czerwcu włączone do użytku zostało pierwszych 10 ogólnodostępnych stacji (w każdym dwa punkty ładowania o mocy 22 kW) w lokalizacjach: plac Daszyńskiego (przy ul. Ogrodowej), ul. 7 Kamienic, ul. Szajnowicza-Iwanowa (57), ul. Knauera (przy PWiK), ul. Okólna 105, ul. Rakowska 10, ul. Lechonia 30, ul. Próchnika (za marketem), ul. Kurpińskiego "Ponurego" (przy skrzyżowaniu z ul. Kiedrzyńską), ul. Starzyńskiego 17.

Ładowanie odbywa się na nich w sposób taki sam, jak na stacjach będących własnością TAURON Nowe Technologie tj. przy pomocy aplikacji eMap. Szczegóły można znaleźć na stronie: https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/elektromobilnosc.

W kolejnych miesiącach do użytku powinny być oddawane kolejne ogólnodostępne stacje ładowania w lokalizacjach zgodnych z przyjętym planem.

W mieście działają też oczywiście stacje ładowania nie ujęte w miejskim planie, będące własnością innych operatorów, w tym sieci GreenWay czy stacji paliw.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę