Pełniący w mieście funkcję społecznego rzecznika osób z niepełnosprawnościami radny Lewicy Tomasz Tyl został uhonorowany przez Polski Związek Niewidomych odznaką „Przyjaciel Niewidomych”.

 Radny Tyl funkcję społecznego rzecznika osób z niepełnosprawnościami pełni w mieście od blisko czterech lat. W tym czasie oprócz udzielania porad dotyczących różnego rodzaju zagadnień w tym zakresie, działał na rzecz poprawy infrastruktury miejskiej pod kątem osób niepełnosprawnych.

- Cieszę się, że moje starania dotyczące poprawy infrastruktury miejskiej doceniają osoby niepełnosprawne - komentuje Tomasz Tyl. - Bardzo dziękuję za przyznanie odznaki. Ten fakt dopinguje mnie do dalszej pracy, aby nasze miasto było coraz bardziej przyjazne dla wszystkich.

Radny Tyl przypomina, że kilka lat temu zarządzeniem prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka przyjęte zostały „Wytyczne do projektowania przestrzeni publicznej w celu likwidacji barier architektonicznych”.  - Takie dodatkowe prawo miejskie dotychczas w Polsce przyjęło tylko kilkanaście miast - twierdzi Tyl i dodaje: - Obecnie rozpoczynamy prace nad następnymi zadaniami, które z pewnością ułatwią życie w Częstochowie osobom z niepełnosprawnościami. W tym miejscu  chciałbym podziękować prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi, który zawsze przychylnie patrzy na moje pomysły.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę