Nowe miejsca rekreacji, zachęcanie mieszkańców do tworzenia zielonych ścian i dachów, a także odbetonowanie miejskiej przetrzeni - to nowe kierunki działań w ramach realizowanego w mieście projektu "Częstozielona".

- Mieszkańcy coraz częściej oczekują od nas organizowania przestrzeni do spędzania wolnego czasu. Widać to po wnioskach składanych do budżetu obywatelskiego oraz ich własnych inicjatywach. Dlatego w ramach programu "Przyjazna Częstochowa" realizujemy projekt "Częstozielona" - mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. - Od tego roku chcemy skoncentrować się na trzech kierunkach działań: tworzeniu miejsc rekreacji dla mieszkańców, zachęceniu mieszkańców do wspólnych, zielonych działań oraz wprowadzeniu roślinności w miejsce betonu.

W ramach projektu "Częstozielona" miasto planuje realizację dużego przedsięwzięcia. Chodzi o stworzenie parku rekreacji na terenie mirowskiego przełomu Warty. - Z jednej strony chcemy zachować istniejącą tam naturalną przyrodę, a z drugiej stworzyć infrastrukturę, która będzie w stanie wyeksponować naturalne piękno tego miejsca - twierdzi prezydent Matyjaszczyk. - To ważne miejsce dla Częstochowy i regionu, ponieważ jest bramą na Jurę Krakowsko-Częstochowską, zielonymi płucami naszego miasta.

Mirowski przełom Warty ma powierzchnię ok. 250 hektarów i rozciąga się między trasą DK1 a granicami Częstochowy. Wstępna koncepcja zakłada budowę zbiorników małej retencji, elementów małej architektury, miejsc do wypoczynku. Podstawowym łącznikiem ma ścieżka szutrowa, która umożliwi bieganie i jazdę rowerem. W planach są dwie kładki pieszo-rowerowe (jedna przy ul. Zawodziańskiej w Mirowie, druga przy wlocie ulicy Białoszewskiego), pętla rolkowa, park kajakowy, pole namiotowe, parking dla kamperów, etc. - Idea jest taka, aby to miejsce stało się ponadregionalną perełką, gdzie mieszkańcy i turyści będą mogli spędzać wolny czas - mówi Łukasz Kot, naczelnik Centrum Usług Komunalnych, które realizuje projekt "Częstozielona". - Chcielibyśmy również tak wzbogacić roślinność, aby co parę tygodni nieco zmieniał się kolor tej doliny - dodaje.

Inwestycja ma zostać zrealizowana z pomocą środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej. - Przełom Warty to miejsce, które ma duży potencjał dla funduszy unijnych - przekonuje Piotr Grzybowski, zastępca prezydenta Częstochowy. - Oddziaływanie tego miejsca będzie daleko większe niż tylko miejskie, bo na cały subregion. To prawdziwa brama Jury Krakowsko-Częstochowskiej, miejsce, w którym mogą przecinać się szlaki rowerowe, turystyki jeździeckiej, piesze, biegowe. Wiemy o tym, że nie tylko turystyka wraca do programu operacyjnego woj. śląskiego, ale jest jedną z najbardziej poszkodowanych branż w wyniku COVID. Dlatego też nie tylko fundusze europejskie będą wspierać tego rodzaju inwestycje, ale również Krajowy Program Odbudowy i programy pocovidowe, jeśli oczywiście naszemu rządowi uda się do nich w końcu dołączyć.

Władze miasta chcą także zachęcić mieszkańców do inwestowania w zielone ściany czy fasady w swoich domach i zapowiadają specjalną uchwałę, która ma trafić pod obrady Rady Miasta. Każdy, kto zdecyduje się na taki krok, ma zostać częściowo zwolniony z podatku od nieruchomości.

W tym roku renowację ma przejść Plac Pamięci Narodowej, czego efektem będzie wprowadzenie tam roślinności. Około 20 proc. powierzchni granitowej ma zostać zastąpione krzewami, bylinami lub niskimi żywopłotami. Po dwóch stronach ul. Śląskiej będzie też ok. 20 platanów.

Prezydent Częstochowy zachęca mieszkańców do przysłania na adres zielona@cuk.czestochowa.pl pomysłów i uwag dotyczących parku rekreacji na terenie mirowskiego przełomu Warty.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę