7 stycznia na stanowisko komendanta częstochowskiej policji powołany został mł. insp. Dariusz Kiedrzyn, który zastąpi odchodzącego na emeryturę mł. insp. Dariusza Atłasika.

7 stycznia w komendzie wojewódzkiej odbyło się spotkanie związane z objęciem stanowisk kierowniczych w czterech śląskich jednostkach policji. Zmiany kadrowe dotyczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku i Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Rozkazy personalne o powierzeniu obowiązków wręczył komendant wojewódzki policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn. Spotkanie było również okazją do podziękowania za służbę mundurowym odchodzącym na emeryturę.

Komendant wojewódzki policji w Katowicach rozkazem personalnym powierzył z dniem 11 stycznia pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku komendanta miejskiego policji w Częstochowie mł. insp. Dariuszowi Kiedrzynowi, dotychczasowemu komendantowi powiatowemu policji w Lublińcu. Szefem lublinieckiej policji został natomiast kom. Dariusz Gajzler, dotychczasowy komendant komisariatu I w Częstochowie. Od 10 stycznia obowiązki I zastępcy komendanta powiatowego policji w Kłobucku będzie pełnił podinsp. Rafał Noszczyk, dotychczasowy naczelnik wydziału kryminalnego częstochowskiej komendy.

Spotkanie było również okazją do pożegnania odchodzących na emeryturę policjantów ze ścisłej kadry kierowniczej śląskiego garnizonu policji. Nadinsp. Roman Rabsztyn podziękował za dobrą służbę i wręczył pamiątkowe ryngrafy m.in. insp. Dariuszowi Atłasikowi - komendantowi miejskiemu policji w Częstochowie, mł. insp. Arturowi Wilczyńskiemu - I zastępcy komendanta powiatowego policji w Kłobucku.

fot. KMP Częstochowa

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę