14 października w Częstochowie, w Dzień Edukacji Narodowej, organizacje społeczne, Związek Nauczycielstwa Polskiego i radni Lewicy wyrazili stanowczy sprzeciw wobec planowanej przez rząd reformy oświaty, która m.in. całkowicie podporządkowuje dyrektorów szkół i rady pedagogiczne kuratorom oświaty.

W czwartek, 14 października na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Waszyngtona, z inicjatywy Tomasza Blukacza, przewodniczącego Rady Powiatowej OPZZ w Częstochowie, odbyła się konferencja w związku z akcją społeczną "Wolna Szkoła -  sprzeciw  wobec rządowych zmian w oświacie”. 

- Jako radni Lewicy, a przede wszystkim jako samorządowcy mówimy stanowcze "nie" przeciwko temu, co dzieje się teraz w oświacie. Nie może być tak, żeby kuratorium decydowało za szkoły, a ich finansowanie leżało po stronie samorządów - uważa Dariusz Kapinos, przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Częstochowy. - W ubiegłym roku miasto dofinansowało oświatę na kwotę 100 mln zł. Za to wyremontowalibyśmy 50 placówek szkolnych, powstałoby ok. 500 sal komputerowych - wylicza.

26 sierpnia Rada Miasta Częstochowy przyjęła stanowisko w sprawie planowanych przez ministra edukacji i nauki zmian w oświacie, które de facto pozbawią samorządy - jako organy prowadzące - wpływu na funkcjonowanie szkół przy jednoczesnym zwiększeniu kompetencji kuratorów. Stracą na tym również organizacje pozarządowe.

Obecnie dyrektora szkoły wyłania w konkursie komisja powoływana przez samorząd. Nowelizacja ustawy sprawia, że to kurator będzie miał decydujący głos w tej sprawie i przewagę nad radą pedagogiczną, rodzicami i samorządowcami. W konkursie nie będzie mógł wystartować kandydat, który uzyska negatywną opinię kuratora. Łatwiej będzie można też zwolnić dyrektora, jeśli ten nie zrealizuje wskazanych zaleceń organu sprawującego nadzór.  Ponadto dyrektor przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych w placówce przez organizacje czy stowarzyszenia będzie musiał zwrócić się do kuratora oświaty o pozytywną opinię.

- Nie chcemy szkoły zarządzanej przez polityków, tylko szkoły autonomicznej, wolnej, w której o dodatkowych zajęciach decydować będzie dyrektor wspólnie z rodzicami i społecznością szkolną - mówi Grzegorz Sikora, prezes częstochowskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Szkoła powinna rozwijać dzieci tak, aby byli konkurencyjni wobec rówieśnicy z zachodu, czyli mieli wybór, pełny, niczym nieskrępowany dostęp do wiedzy. Z Dyrektorzy natomiast nie mogą bać się zwolnienia w przypadku, gdy będą chcieli zorganizować jakieś zajęcia, czy kogoś zaprosić, a nie powiadomią o tym kuratora. Dążymy do tego, żeby szkoła była wolna, każdy czuł się w niej bezpiecznie i swobodnie mógł wyrażać swoje poglądy. Szkoła ma uczyć dzieci tolerancji, a nie nienawiści. 

Zdaniem Edyty Książek, członka zarządu głównego ZNP, zmiany przepisów dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych, doprowadzą do "zagrabienia" szkół na potrzebę partii. Jak twierdzi, minister Przemysław Czarnek "ze szkół chce zrobić narzędzie do indoktrynacji i wychowania młodych ludzi na przyszłych wyborców PiS, a dziewczęta ugruntować w cnotach niewieścich". Podkreśla też, że nowe przepisy ułatwią odwoływanie dyrektorów i zastępowanie ich "funkcjonariuszami", którzy realizować będą ideologiczny przekaz władzy. 

- Kurator reprezentujący ministra będzie mógł w trybie natychmiastowym, w przeciągu dwóch, trzech tygodni zwolnić dyrektora bez możliwości odwołania i bez wypowiedzenia. To kurator będzie decydował o tym, jakie zajęcia nieobowiązkowe mogą się odbyć i jacy goście, organizacje społeczne mogą być zapraszani na teren szkoły - twierdzi Edyta Książek. - Dyrektorów straszy się karą więzienia, pozbawienia wolności, jeśli nie dopełnią obowiązku i zorganizują zajęcia, które zdaniem prokuratora będą szkodziły dzieciom. Dyrektorzy i nauczyciele rezygnować będą z działań ponadprogramowych i na wszelki wypadek odrzucać propozycji rodziców czy organizacji pozarządowych wzbogacające zajęcia pozalekcyjne. Szkołami zacznie rządzić strach przed wprowadzeniem innowacji pedagogicznych. Nauczyciele ograniczą się jedynie do minimum programowego w obawie przed konsekwencjami.

Przedstawicielka zarządu głównego ZNP przekonuje również, że szkoła po rządowej reformie, nie będzie miejscem dla dzieci z problemami o podłożu psychicznym. Nie będzie też można w niej dyskutować i podejmować tematów niezgodnych z linią partii. Przypomina również o coraz większych problemach kadrowych w polskiej oświacie.

- Rząd chce karać za niezależność, samorządność i twórcze myślenie, a nasze dzieci zasługują na najlepszych nauczycieli. Wielu z nich już dzisiaj rezygnuje z pracy, z zawodu - twierdzi. -  Oczekujemy, że minister Czarnek wycofa projekt ustawy zmieniający dotychczasowe prawo oświatowe. Chcemy, aby Polska szkoła pozostała otwarta, wolna i autonomiczna, oparta o niezależnego i dobrze zarabiającego nauczyciela. Chcemy, aby szkoła nadal pozostała tolerancyjna, bez dyskryminacji i nienawiści. Nowelizacja prawa oświatowego prowadzi do upolitycznienia szkół, które przestaną być demokratyczne, pluralistyczne, samorządowe, a będą partyjne.

Do akcji społecznej "Wolna Szkoła -  sprzeciw  wobec rządowych zmian w oświacie” przyłączyła się również Młodzieżowa Rada Miasta Częstochowy. 

- Nie chcemy szkoły upolitycznionej, w której kuratorzy zdecydują o tym, czy poglądy i zachowania uczniów są na miejscu. Nie chcemy szkoły, w której "ładowana" jest ideologia danej partii. Nie chcemy szkoły, która nie pozwoli nam się rozwijać w kierunku, w którym chcielibyśmy. Nie chcemy szkoły, która przeładowana jest niepotrzebną ilością materiału - mówi Jakub Sikora, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta. - Chcemy szkoły stawiającej uczniów w centrum uwagi, ich prawa, potrzeby i marzenia, szkoły nowoczesnej, obywatelskiej i demokratycznej, przyjaznej dla młodych ludzi, ich rodziców i nauczycieli. Chcemy szkoły wolnej, w której każdy z uczniów i uczennic czuje się bezpiecznie, mimo różnych poglądów, orientacji, czy poziomu swojej nauki. Chcemy szkoły, w której każdy uczeń otoczony jest należytą opieką pedagoga i nauczyciela. Wreszcie chcemy szkoły wolnej od jakiejkolwiek ideologii, która pozwoli na samodzielne rozwijanie swoich poglądów.

Więcej informacji na temat akcji społecznej tutaj.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę