Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie działającej w latach 2015-2016 zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała podatek VAT pod pozorem eksportu towarów do Armenii.

- Podstawą wszczęcia śledztwa było zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, złożone przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, dotyczące podejrzenia prania brudnych pieniędzy - mówi Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

W śledztwo ustalono, że założyciel grupy przestępczej Cezary G. sprawował funkcję prokurenta częstochowskiej spółki „A”, w której prezesem zarządu był jego ojciec. Główny oskarżony kontrolował także firmy z siedzibami w Warszawie, Knurowie i Głownie, których celem było wystawianie faktur VAT poświadczających nieprawdę w zakresie obrotu nitami specjalistycznymi i osłonami do węży hydraulicznych. Towary te były fikcyjnie sprzedawane do spółki „A”, a następnie firma ta deklarowała sprzedaż nitów specjalistycznych i osłon do węży hydraulicznych do spółki mającej siedzibę w Trincu w Republice Czeskiej. Jednocześnie Cezary G. występował do urzędu skarbowego w Częstochowie o zwrot podatku VAT z tytułu stosowania stawki 0 proc., w związku z dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W ten sposób oskarżony doprowadził Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie około 1,8 mln zł oraz usiłował doprowadzić do wypłaty kwoty 2,8 mln zł. Oskarżony nie osiągnął celu z uwagi na wstrzymanie wypłaty podatku przez urząd skarbowy.

Z czeskiej spółki towary były sprzedawane do firmy, mającej siedzibę w Erewaniu w Armenii. Jak ustalono, działania te były pozorne i miały wykazać w przyszłości, że pomiędzy podmiotami faktycznie prowadzone były transakcje handlowe, co nie było prawdą.

- Na podstawie opinii biegłych stwierdzono, że zabezpieczone towary imitujące nity i węże osłonowe nie mają podstawowych właściwości, które powinny posiadać specjalistyczne nity i osłony. Ponadto biegły uznał, że szacunkowa wartość zabezpieczonych węży wynosi 10-20 zł za metr, podczas gdy w wytworzonej dokumentacji była wykazywana wartość w kwocie około 700 zł - informuje prokurator Ozimek. - Cezaremu G. i pozostałym 5 członkom grupy przestępczej postawiono zarzuty wyłudzenia podatku VAT, wystawiania poświadczających nieprawdę faktur, prania brudnych pieniędzy i przestępstw karnych skarbowych.

Na wniosek prokuratora wobec pięciu podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt. Grozi im do 15 lat więzienia. 

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę