25 stycznia, według zapewnień rządu rządu, mają rozpocząć się szczepienia seniorek i seniorów w wieku 70+. Miasto pomoże osobom z trudnościami w dotarciu do punktów szczepień.

Prezydent Częstochowy organizuje transport do punktów szczepień zlokalizowanych na terenie miasta dla: osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę inwalidzką z ww. schorzeniami, osób powyżej 70. roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Koordynacją transportu będzie zajmowała się Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie. Wszelkie pytania dotyczące realizacji transportu dla osób spełniających wymieniane kryteria należy kierować telefonicznie, pod nr 515 818 069 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zgłoszenia na transport przyjmowane będą od 22 stycznia 2021 r.  

Szczegółowe informacje dotyczące szczepień przeciw Covid-19 można uzyskać pod nr telefonów: pełnomocnik wojewody ds. szczepień pod nr 32/2077333, infolinia Narodowego Programu Szczepień  - 989, infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia -  800190590

Przypomnijmy, że rejestracji na szczepienie można dokonać: telefonicznie na całodobową, bezpłatną infolinię 989, poprzez kontakt bezpośredni z wybranym punktem szczepień – wykaz dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien, poprzez e-Rejestrację na stronie pacjent.gov.pl.

Tempo szczepień będzie zależało od rządowych dostaw szczepionek.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę