Częstochowscy policjanci codziennie sprawdzają, czy osoby poddane kwarantanie stosują się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, a więc nie wychodzą z domu.

Policjanci z Częstochowy codziennie sprawdzają, czy obywatele poddani kwarantannie w związku z zagrożeniem epidemicznym przestrzegają zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. - Pierwszy kontakt nawiązywany jest telefonicznie w rejonie miejsca przebywania osoby podlegającej nadzorowi, następnie policjant prosi, by w miarę możliwości osoba ta nawiązała kontakt wzrokowy z mundurowym - informuje asp. Sabina Chyra - Giereś, oficer prasowy KMP w Częstochowie. - Policjanci każdorazowo pytają też o samopoczucie oraz czy nie potrzebuje pomocy. Jeśli taka pomoc będzie potrzebna, funkcjonariusze powiadomią odpowiednie instytucje pomocowe, które dostarczą niezbędne produkty spożywcze czy lekarstwa.

Funkcjonariusze wykonują te czynności zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. - Jeśli sytuacja wymagałaby podjęcia przez patrol policji interwencji wobec sprawdzanej osoby, policjanci wyposażeni są w odpowiednie środki ochrony osobistej, by zminimalizować ryzyko infekcji - dodaje asp. Sabina Chyra - Giereś.

Jeśli osoba zobowiązana do poddania się kwarantannie w sposób niewłaściwy wykonuje swoje obowiązki i pomimo zakazu wyjdzie z miejsca czasowego odosobnienia, musi się liczyć z konsekwencjami prawnymi. Powiatowy Inspektor Sanitarny może nałożyć na nią karę w wysokości do 5000 zł.  Dodatkowo może zostać ukarana mandatem karnym w kwocie 500 zł za naruszenie art. 116 Kodeksu Wykroczeń.

Jeśli natomiast z miejsca wyznaczonego oddali się osoba, u której potwierdzono zakażenie, popełni przestępstwo z art. 161 KK, za które grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę