Do Częstochowy i powiatu częstochowskiego nie dotarł koronawirus. Przynajmniej na razie. Sytuacja na bieżąco monitorowana jest przez pracowników sanepidu oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy.

Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie bieżące informacje związane z koronawirusem SARS-CoV-2 dostępne są na stronach: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/, https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china oraz https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. PCK 7 funkcjonuje 24-łóżkowy oddział obserwacyjno-zakaźny, który posiada opracowane i wdrożone procedury postępowania w razie wystąpienia podejrzenia lub zakażenia wirusem.

Miejski Szpital Zespolony również podjął środki ostrożności na wypadek wystąpienia zakażenia koronawirusem i realizuje wytyczne ministra zdrowia kierowane do tego rodzaju placówek.

Zdjęcie pochodzi ze strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę