Wybudowana kosztem blisko 5 mln zł droga na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Kusięcka” posłuży m.in. działającym tu firmom i ich pracownikom. Od września dojeżdżać tam będzie nowa linia MPK. Miasto zainwestowało w ostatnich latach w infrastrukturę nowych terenów specjalnych stref ekonomicznych – katowickiej i mieleckiej w Częstochowie - ok. 18 mln zł.     

Zakończenie inwestycji związanej z budową drogi w KSSE od sięgacza ul. Legionów do ul. Kusięckiej niweluje problemy z dojazdem do realizowanych obecnie na terenach strefowych inwestycji oraz działającego już od grudnia 2016 r. nowego zakładu CGR (branża motoryzacyjna), który zatrudnia obecnie ponad 250 osób i szuka kolejnych pracowników.
Do rozpoczęcia jesienią produkcji w nowej hali przygotowuje się obecnie Enckel – producent części do maszyn używanych w produkcji tworzyw sztucznych, na końcowym etapie inwestycję ma także BDG Group (Baby Design) – producent wózków dziecięcych, budowę prowadzi również LiM – firma branży obuwniczej.      

Wszystkim im 700 metrów nowej drogi z oświetleniem i pełną infrastrukturą na pewno się przyda, zwłaszcza pracownikom CGR, firmy z którą m.in. uzgadniano rozkłady jazdy autobusu MPK nowej linii 27. Autobusy zaczną kursować od września.  

- To inwestycja, która łączy w sobie nasze działania na rzecz Lepszej Komunikacji i Lepszej Pracy, bo poprawia warunki komunikacyjne zarówno dla firm, jak obecnych i przyszłych pracowników, którzy mając wygodny dojazd, mają też większą szansę znaleźć tu pracę, dającą dobre, zawodowe perspektywy– ocenia prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.    

Wydatki miasta na uzbrojenie i zagospodarowanie terenów specjalnych stref ekonomicznych są zachętą dla firm i szybko „zwracają się” w nakładach ponoszonych przez inwestorów, budujących zakłady i zatrudniających częstochowian oraz mieszkańców okolicznych gmin.

Obecnie suma wszystkich nakładów inwestycyjnych (zarówno tych zrealizowanych, jak
i zadeklarowanych do poniesienia), wynikających z funkcjonowania wszystkich firm na starych i nowych terenach specjalnych stref ekonomicznych w Częstochowie sięga już ok. 1 mld 700 mln zł.   

W spotkaniu z okazji zakończenia budowy drogi od sięgacza ul. Legionów do ul. Kusięckiej uczestniczyli m.in. Magdalena Winiarska – przedstawiciel firmy CGR, Piotr Grzybowski – naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju UM oraz Piotr Kurkowski  - zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie.
 

BUDOWA DROGI  W KSSE OD SIĘGACZA UL. LEGIONÓW DO UL. KUSIĘCKIEJ

  • Inwestycja dwuletnia, ukończona latem 2017, kosztem 4,7 mln zł.

Zakres prac obejmował m.in.:

  • budowę drogi publicznej, przedłużenie sięgacza oraz droga wschód-zachód - dwie jezdnie x 7 m – łącznej długości ok. 700 m,
  • budowę chodników, zjazdów,
  • budowę pętli do zawracania dla autobusów MPK na końcu odcinka dwujezdniowego,
  • budowę skrzyżowania z ul. Kusięcką,
  • budowę kanalizacji deszczowej, wodociągu, przyłączy wody, kanału sanitarnego, kanalizacji technicznej, studni kablowych, kablowej linii oświetleniowej,
  • budowę słupów oświetleniowych,
  • nasadzenia drzew, założenie trawników.

NOWA LINIA AUTOBUSOWA DO OBSŁUGI KSSE „KUSIĘCKA”

Od 1 września br. zacznie funkcjonować nowa linia 27 utworzona specjalnie do obsługi terenów strefy ekonomicznej w obszarze „Kusięcka”.

Trasa linii 27: KUSIĘCKA KSSE -  Strefowa – Legionów – Faradaya – Mirowska - II Aleja NMP – Wolności – Sobieskiego - Bohaterów Monte Cassino – Pułaskiego - STRADOM-DWORZEC PKP.

Rozkład jazdy został dostosowany do potrzeb firm zlokalizowanych w strefie oraz uzgodniony między innymi z firmą CGR.

Cztery przystanki na terenie strefy zostaną zlokalizowane w sposób umożliwiający bezpośredni dojazd komunikacją miejską do firm.

KSSE SKORKI również posiada dedykowaną linię nr 23 obsługującą całą strefę.

INFORMACJA NT. KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA NA PRZYGOTOWANIE TERENÓW STREF EKONOMICZNYCH

I/ Inwestycje nadzorowane przez Wydział Realizacji Inwestycji MZDiT,
      związane z przygotowaniem stref ekonomicznych:

1.      „PRZYGOTOWANIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH – ULICA  KUSIĘCKA” (2013 r.)

Całkowity koszt zadania: 1 mln 581 tys. zł.

2.      „BUDOWA DROGI NA TERENIE PODSTREFY EKONOMICZNEJ – SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC WRAZ Z DOJAZDEM DO STREFY EKONOMICZNEJ” (2015r.)

Całkowity koszt zadania: 5 mln 979 tys. zł.

3.  „BUDOWA DROGI W KSSE OD SIĘGACZA LEGIONÓW DO
    KUSIĘCKIEJ” (2016-17)

Całkowity koszt zadania: 4 mln 697 tys. zł.

II/ Inwestycja nadzorowana przez Wydział Utrzymania

BUDOWA KANAŁU DESZCZOWEGO DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH STREFY „SKORKI”  - I ETAP (2015-16)

 Ogółem:  1 mln 297 tys. zł.

III/ Koszty MZDiT związane z opracowaniem dokumentacji dla inwestycji dotyczących stref ekonomicznych

Ogółem: 423 tys. zł.

          IV/ Koszt Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych UM związany z uzbrojeniem terenu Skorki

PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH – STREFA SKORKI (2014 r.)

Koszt: ok. 4 mln zł (z czego ponad 3 mln zł stanowiło dofinansowanie unijne).

W sumie więc na uzbrojenie nowych terenów strefowych miasto wydało ok. 18 mln zł,
do tego doszły inwestycje np. wodociągóworaz gestorów innych mediów.

 

Źródło: UM Częstochowy

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę