Do 3 marca trwa nabór na staże zawodowe w Urzędzie Miasta Częstochowy.

Do udziału w naborze uprawnione są osoby z wykształceniem wyższym, zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. Jedna osoba może złożyć tylko jedną ofertę na staż.

Wymagana jest znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego.

Staż potrwa do 6 miesięcy.

Wszyscy chętni muszą także złożyć komplet wymaganych dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze.

Ostateczny termin składania ofert: 3 marca 2017 r (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu).

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, pok. 3.

Szczegóły naboru na staże zawodowe oraz niezbędne dokumenty dostępne na stronie internetowej:

www.czestochowa.pl/page/3246,jasne-ze-staz---nabor-na-staze-zawodowe.html

 

źródło:UM

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę