Sąd Rejonowy w Częstochowie ogłosił w środe, 9 października wyrok w sprawie księdza i jednocześnie dyrektora placówki wychowawczo-opiekuńczej na Stradomiu, oskarżonego o popełnienie przestępstw o charakterze seksualnym.

- Sąd uznał oskarżonego winnym części czynów i skazał go na 5 lat więzienia, dożywotni zakaz wykonywania wszelkich stanowisk oraz działalności związanej z edukacją, leczeniem małoletnich i opieką nad nimi - informuje Dominik Bogacz, rzecznik częstochowskiego sądu. - Sąd nakazał także umieszczenie oskarżonego w zakładzie psychiatrycznym. Na rzecz pokrzywdzonych zasądzono również zadośćuczynienie w wysokości 8 tys. zł, 8 tys. zł i 2 tys. zł.

Przypomnijmy. W śledztwie ustalono, że oskarżony od 2011 roku pełnił funkcję dyrektora salezjańskiego Domu Dziecka im. św. Dominika Savio na Stradomiu. Nadzór nad działalnością tej placówki sprawował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, jako organizator pieczy zastępczej nad dziećmi w wieku powyżej. 10 roku życia.

We wrześniu 2016 roku pracownicy MOPS-u przeprowadzili kontrolę w tej placówce i w jej wyniku złożyli do prokuratury zawiadomienie dotyczące popełnienia przestępstw wykorzystania seksualnego wychowanków i naruszenia ich nietykalności cielesnej.

Prokurator wszczął w tej sprawie śledztwo oraz wystąpił do Sądu Rejonowego w Częstochowie o przesłuchanie kilku wychowanków placówki z udziałem biegłego psychologa.

28 września 2016 roku dyrektor placówki został zatrzymany i przedstawiono mu zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę wychowanków. Ksiądz został tymczasowo aresztowany. W czerwcu 2017 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 50 tys. zł, dozoru policji i zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonymi.

- W akcie oskarżenia mężczyźnie przedstawiono 11 zarzutów popełnienia przestępstw. Wśród nich są zarzuty doprowadzenia małoletnich do wykonania i poddania się tzw. innym czynnościom seksualnym poprzez nadużycie stosunku zależności oraz zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej wychowanków, które polegało na uderzeniu ich w twarz - informował Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. - Określone w akcie oskarżenia przestępstwa zostały popełnione w latach 2014-2016. W postępowaniu status pokrzywdzonego posiada 5 osób, które w czasie popełnienia na ich szkodę przestępstw miały od 14 do 17 lat.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę