127 zadań do realizacji wybrali częstochowianie w szóstej edycji budżetu obywatelskiego. W głosowaniu wzięło udział ponad 17,5 tys. mieszkanek i mieszkańców.

- Dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się w kolejną edycję budżetu obywatelskiego, a także samym mieszkańcom za aktywność w zgłaszaniu swoich propozycji, ich promowaniu i głosowaniu - mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. - Realizowane inwestycje wpłyną na komfort życia naszych mieszkanek i mieszkańców.

Częstochowianie mogli wybierać spośród 425 propozycji zadań. W 2020 roku w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowanych zostanie 9 zadań o charakterze ogólnomiejskim i aż 118 w poszczególnych dzielnicach. Podwójnym zwycięzcą został ponownie Kiedrzyn, ponieważ tutaj frekwencja była najwyższa. Dzięki temu otrzyma wszystkie środki (80 tys. zł), które nie zostały wykorzystane w pozostałych dzielnicach. Najmniej osób zagłosowało w dzielnicy Grabówka.

Wśród zadań ogólnomiejskich najwięcej punktów otrzymała rewitalizacja, zmiana nawierzchni na boiskach hybrydowych MOSIR Raków oraz doposażenie specjalistyczne infrastruktury (12 tys. 902 punkty) z kwotą 1 mln 150 tys. zł. Drugie miejsce  zajął projekt „AS”, czyli doposażenie placów rodzinnej rekreacji w dzielnicach: Błeszno razem z Brzezinami, Raków, Stare Miasto, Stradom i Wyczerpy-Aniołów (12 tys. 429 punktów) z kwotą 1 mln 116 tys. zł. Na trzecim miejscu uplasował się zakup umundurowania i środków ochrony indywidualnej dla strażaków OSP w Częstochowie z Kuźnicy Marianowej (3466 punktów) z kwotą 25 tys. zł.

- Warto zwrócić uwagę na projekt wspólnotowy, polegający na współpracy pomiędzy pięcioma dzielnicami pod nazwą "AS". Dzięki niemu doposażone zostaną place rodzinnej rekreacji. To przykład, kiedy mieszkańcy dogadują się wzajemnie, piszą wspólny projekt, wymieniają się poparciem - zauważa prezydent Matyjaszczyk.

Z puli projektów ogólnomiejskich w przyszłym roku zrealizowane zostaną także:  zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia sportowej na stadionie przy ul. Kopalnianej (32 tys. zł), darmowa kastracja i sterylizacja psów i kotów (31 tys. zł), domki dla kotów wolno żyjących (4 tys. zł), wyposażenie bibliotek osiedlowych w drukarkę i kserokopiarkę (5 tys. zł), oczyszczenie miasta z zakazów wyprowadzania psów w parkach miejskich, które są niezgodne z orzecznictwem NSA (500 zł), światła aktywne w nocy (dotyczy skrzyżowania ulicy Jagiellońskiej i Bohaterów Monte Cassino - 3 tys. zł).

Wykaz inwestycji, które będą realizowane w poszczególnych dzielnicach w 2020 roku, można znaleźć tutaj.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę