Swoje 10. urodziny obchodził dokładnie 9 kwietnia. A na co dzień stale przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa oraz utrzymania porządku publicznego. Przez ostatnią dekadę operatorki i operatorzy monitoringu miejskiego w Częstochowie ujawnili ponad 31 tys. zdarzeń wymagających interwencji.

Pierwsze kamery miejskiego monitoringu pojawiły się w Częstochowie w kwietniu 2009 roku. Przez te minione 10 lat pracownice i pracownicy referatu ds. miejskiego monitoringu ujawnili aż 31140 zdarzeń, w których aż 26387 razy interweniowały patrole Straży Miejskiej. Funkcjonariuszki i funkcjonariusze zrealizowali ok. 85 % wszystkich interwencji, którym początek dały obserwacje operatorek i operatorów monitoringu. Pozostałe zdarzenia, w zależności od ich charakteru, zostały przekazane innym służbom – Policji, Pogotowiu Ratunkowemu, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei czy Centrum Zarządzania Kryzysowego.

– Dzięki monitoringowi czujemy się w mieście bezpieczniej i jesteśmy w stanie lepiej przeciwdziałać różnego typu zagrożeniom – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Z okazji tego pierwszego poważnego jubileuszu monitoringu miejskiego chciałbym bardzo podziękować wszystkim tym, którzy pracowali lub obecnie pracują jako operatorzy systemu, czuwają nad jego sprawnością, a także interweniują na miejscu zdarzeń. To odpowiedzialna i niełatwa praca.         

Dzięki miejskim kamerom sprawcy wykroczeń lub przestępstw w większości zostali ujęci na gorącym uczynku lub po bezpośrednim pościgu. Zapis zarejestrowanych przez monitoring zdarzeń był też wielokrotnie wykorzystywany jako materiał dowodowy w postępowaniach w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa.

Tylko w 2018 roku pracownice i pracownicy cywilni z referatu ds. monitoringu wizyjnego ujawnili na terenie miasta 2051 zdarzeń, które wymagały interwencji służb. W poprzednim roku strażniczki i strażnicy 1612 razy obsługiwali zdarzenia po zgłoszeniach z monitoringu.

Monitoring najczęściej ujawnia przypadki osób leżących w miejscu publicznym, zakłócanie spokoju i porządku publicznego, wypadki i kolizje, awarie infrastruktury, kradzieże lub niszczenie mienia, bójki lub pobicia, a także zdarzenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych.

W 2009 roku częstochowski monitoring składał się z 18 kamer. W kolejnych latach miasto decydowało się na jego systematyczną rozbudowę. Największa inwestycja – aż 48 nowych kamer – odbyła się po zdobyciu środków unijnych na ten cel (w 2013 r.). Obecnie na terenie Częstochowy znajduje się 88 punktów kamerowych, a w planach są kolejne. Ostatnia jak dotąd inwestycja tego rodzaju miała miejsce w grudniu zeszłego roku. System został wtedy rozbudowany o cztery punkty kamerowe w rejonie ul. Orkana na Wrzosowiaku. Wcześniej zainstalowano też 8 kamer w rejonie alei Wyzwolenia w dzielnicy Północ.  

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę