Miasto może zaoszczędzić na przebudowie i rozbudowie budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu. Kwoty zaproponowane przez oferentów w powtórzonej procedurze przetargowej są niższe niż poprzednio.


W grudniu ubiegłego roku miasto wyłoniło wykonawcę przetargu na tę inwestycję. Jedna z firm złożyła jednak odwołanie do KIO, które zostało uwzględnione. Miasto musiało powtórzyć procedurę przetargową, ale wydaje się, że na tym zyska. Dlaczego? Ponieważ w pierwszym przypadku z uwagi posiadane środki finansowe byłoby w stanie zrealizować tylko dwa z trzech zakresów zadania. Jeśli natomiast drugi przetarg zakończy się pozytywnym rozstrzygnięciem, wówczas inwestycja zostanie wykonana w pełnym zakresie.


Kwota jaką miasto jest w stanie przeznaczyć na przebudowę i rozbudowę budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu wynosi 26 mln 643 tys. zł. Najkorzystniejszą ofertę w pierwszym przetargu złożyło konsorcjum firm Zakład Remontowo Budowlano Instalatorski „Budo-Max" z Częstochowy, FUH Maciej Dobosz z Krzepic i Żelbet Montex z Częstochowy z kwotą 24 mln 354 tys. zł (zakres I), 26 mln 488 tys. zł (zakres I+II) oraz 28 mln 622 tys. zł (zakres I+II+III). Z prostych wyliczeń wynika więc, że inwestycja zostałaby wówczas zrealizowana w dwóch zakresach. Tymczasem w powtórzonej procedurze przetargowej ten sam oferent zaproponował kwotę 23 mln 889 tys. zł za całość zadania, a więc o blisko 5 mln zł mniej niż poprzednio.
W drugim przetargu wpłynęły jeszcze dwie kwotowo wyższe oferty. Przedsiębiorstwo Budowlane "Częstobud" Damian Świącik z Częstochowy za całość chce 26 mln 342 tys. zł, a konsorcjum firm: Cz. P. B. P Przemysłówka z Częstochpowy i Przedsiębiorstwo Kamieniarskie "Wolski" Kazimierz Wolski z
Kluszowic - 27 mln 139 tys. zł.


Pierwszy z trzech zakresów inwestycji obejmuje m.in. budowę szklanego pawilon dla potrzeb muzeum archeologiczno-historycznego z częścią usługową, kawiarnią i toaletami publicznymi. Budynek nawiąże do starego ratusza, którego fundamenty będą wyeksponowane. Wokół będzie sporo zieleni, nowoczesna
fontanna, miejsca do wypoczynku i rekreacji. Funkcję amfiteatru dla kameralnych imprez mają pełnić schody prowadzące do muzeum. Całość dopełnią balansujące rzeźby Jerzego Kędziory przedstawiające sceny z historii miasta. W ramach tego zakresu przebudowany zostanie również fragment ulicy Stary Rynek przylegający do głównego placu.


Drugi z nich obejmuje budowę ulicy Mirowskiej ze ścieżką sygnalizacją świetlną, zabezpieczeniem istniejących piwnic zlokalizowanych w ulicy i elementami zieleni. Trzeci natomiast dotyczy budowy odcinków ulicy Senatorskiej i Stary Rynek zlokalizowanych prostopadle do płyty rynku.


Przypomnijmy, że Częstochowa pozyskała na ten cel 16 mln zł z funduszy unijnych, a blisko 1,9 mln zł będą stanowić pieniądze ze Skarbu Państwa.


Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca czerwca 2020 roku.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę