Komisja konkursowa wybrała Beatę Szafraniec na dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Jest absolwentką prawa, a od ponad 10 lat jest związana z działalnością zarządczą w ochronie zdrowia.  

 

Ogłoszenie wyniku w przeprowadzonym pod koniec maja konkursie było możliwe po zakończeniu procedury konkursowej, czyli złożeniu podpisów na protokole przez wszystkich członków komisji konkursowej. Do konkursu zgłosiło się troje kandydatów, z których żaden nie był aktualnie związany z placówkami ochrony zdrowia w Częstochowie.

Komisja najwyżej oceniła kompetencje oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Szpitala Zespolonego przedstawioną przez Beatę Szafraniec.

Jest ona częstochowianką z urodzenia, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła także m.in. studium menedżerskie w zakresie zarządzania. Na stałe mieszka w Katowicach.

Od ponad dziesięciu lat pracuje na stanowiskach kierowniczych w podmiotach ochrony zdrowia zajmując się zarządzaniem, finansami, administracją oraz logistyką. Nadzorowała i realizowała wiele przedsięwzięć i projektów  o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

W 2011 r. została doradcą zarządu medycznej spółki akcyjnej, później była także pełnomocnikiem zarządu firmy telemedycznej, prezesem w spółce medycznej oraz dyrektorem Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach. W maju 2020 r. została zaproszona do współzarządzania Szpitalem Specjalistycznym w Pile jako zastępca dyrektora naczelnego – dyrektorka ds. finansowych i organizacji.  

Beata Szafraniec powinna objąć stanowisko dyrektorki Miejskiego Szpitala Zespolonego w najbliższym czasie. Dotychczas tymczasowo pełniącą obowiązki dyrektora naczelnego MSZ w Częstochowie jest Małgorzata Guzik, która objęła tę funkcję do czasu rozstrzygnięcia konkursu - po nominacji wcześniejszego dyrektora Wojciecha Koniecznego na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.  

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę