To już pewne. Częstochowska Lewica i Koalicja Obywatelska będą rządzić miastem. W piątek, 24 maja przedstawiciele obu ugrupowań z prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem i ministrą Izabelą Leszczyną na czele podpisali umowę koalicyjną.

Strony zobowiązały się wspólnie pracować na rzecz poprawy poziomu życia i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Częstochowy, dla dalszego rozwoju miasta oraz umacniania jego pozycji na samorządowej mapie Polski.

Współpraca ma służyć m.in.: stworzeniu lepszych miejsc pracy, kontynuacji programu budowy mieszkań komunalnych i lokali w ramach TBS, rozwojowi komunikacji publicznej, kompleksowemu wsparciu seniorek i seniorów, utworzeniu uniwersyteckiego szpitala klinicznego, poprawie jakości lokalnego systemu edukacji. W umowie nacisk kładzie się również na poprawę stanu dróg lokalnych, rozbudowę miejskiej infrastruktury sportowej, zintensyfikowanie działań w zakresie likwidacji niskiej emisji i poszerzania terenów zielonych, zwiększenia roli konsultacji społecznych oraz na poprawę bezpieczeństwa w mieście.

Umowa została podpisana ze strony Koalicji Obywatelskiej przez: ministrę zdrowia Izabelę Leszczynę, szefową klubu radnych KO Joannę Rekwirewicz oraz Łukasza Pabisia, a ze strony Nowej Lewicy przez: szefa Nowej Lewicy Łukasza Kota i przewodniczącego klubu radnych Nowej Lewicy w częstochowskiej Radzie Miasta Dariusza Kapinosa. Umowę podpisał także prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

- Umowa koalicyjna dotyczy wielu różnych dziedzin życia miasta, m.in. chodzi o lepsze miejsca pracy dla częstochowian, budowę mieszkań w systemie komunalnym i TBS, rozwój komunikacji publicznej, opiekę nad seniorami. Będziemy dbać o to, aby nasz szpital  świadczył coraz lepsze usługi, a programy zdrowotne przynosiły wymierne efekty - mówił prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. - Będziemy dbać o system edukacji, a także pracować nad tym, aby kluby sportowe mogły liczyć na rozwój infrastruktury podobnie jak to, co związane z kulturą. Zależy nam również na tym, aby partycypacja mieszkańców w życiu miasta była na coraz wyższym poziomie, czy to będzie poprzez konsultacje społeczne, inicjatywy lokalne, budżet obywatelski.

- Częstochowa to dobre miasto, w którym mieszkają dobrzy ludzie. Dlatego zasługują na dobrych zarządzających - podkreślała ministra Leszczyna.Jestem przekonana, że radni Koalicji Obywatelskiej są dobrym wyborem częstochowian i będą wspierać prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka we wszystkich jego dobrych decyzjach. Z umowy koalicyjnej wynika jasno, że skoro tu jesteśmy, poparliśmy Krzysztofa Matyjaszczyka tzn. myślimy o mieście. Celem, który stawiam przed moimi współpracownikami jest to, żeby Częstochowa się rozwijała, nie kurczyła się, a młodzi ludzi, którzy kończą studia wiedzieli, że jest takie miejsce na świecie, przyjazne, gdzie można znaleźć dobrą pracę i fajnie spędzić czas ze swoją rodziną. Koalicja Obywatelska wspólnie z Lewicą ma szansę zrobić sporo dobrego dla częstochowianek i częstochowian.

Przy okazji podpisania umowy koalicyjnej zapowiedziano, że w najbliższy poniedziałek stanowisko zastępcy prezydenta Częstochowy obejmie Łukasz Pabiś, który zastąpi Ryszarda Stefaniaka. Wcześniej miejsce Piotra Grzybowskiego zajął Łukasz Kot.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę