Częstochowa złożyła wnioski o unijne dofinansowanie na łączną kwotę 45 mln zł do dwóch ważnych projektów planowanych do realizacji w latach 2025-2027. Chodzi o budowę trzech miejskich centrów przesiadkowych i zakup czterech minibusów elektrycznych.

- Oba projekty wpisują się w program „Lepszej Komunikacji w Częstochowie”, przynosząc zarówno wiele udogodnień dla pasażerów, jak i poprawę komfortu poruszania się rowerzystów oraz pieszych - zauważa Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy. -  Będą to inwestycje proekologiczne, a sama budowa centrów wpłynie na poprawę jakości przestrzeni miejskiej, przede wszystkim w miejscach przeznaczonych do rekreacji, a wymagających zmian – na placu Rady Europy i Promenadzie Niemena. 

Pierwszy z projektów dotyczy budowy na terenie Częstochowy trzech miejskich centrów przesiadkowych, umożliwiających integrację różnych rodzajów transportu, w tym pozwalających na szybką i sprawną zmianę środka transportu z indywidualnego (samochód osobowy, rower) na transport zbiorowy. Ich budowa pozwoli także na modernizację przestrzeni miejskich.

Koszt inwestycji to blisko 46 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie zakłada kwotę blisko 36 mln zł. Zmiany nastąpią w trzech lokalizacjach: na placu Rady Europy przy dworcu kolejowym, przy węźle autostradowym drogi 908 przy ul. Przyjemnej – Gościnnej (w kierunku Konopisk przy stacji Krab i McDonald), a także w dzielnicy Północ, gdzie pętla autobusowa i parkingi przy ul. Gombrowicza - poprzez ciąg Promenady Niemena - będą połączone m.in. z ul. Kiedrzyńską.

W skład planowanych węzłów przesiadkowych wejdą m.in. poczekalnie, przystanki, drobna infrastruktura towarzysząca (ławki, wiaty, zadaszenia, oświetlenie), niezbędne ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych i rowerów, parkingi bike&ride i park&ride.

Inwestycje poprawią także możliwości rekreacji, bo na placu Rady Europy ma pojawić się m.in. nowa fontanna i dużo więcej zieleni (koncepcje zmian i wybraną wersję prezentowaliśmy tutaj).

Zyska także Promenada Niemena, którą czeka przebudowa deptaka pieszo-rowerowego wraz z lepszą separacją traktów dla spacerowiczów i rowerzystów, wymiana i uzupełnienie małej architektury, nowe oświetlenie, uporządkowanie istniejącej zieleni oraz nowe nasadzenia.

Ponadto – w ramach unijnego projektu - na wybranych przystankach mają zostać zamontowane kolejne tablice Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (zakłada się możliwość instalacji 65 nowych tablic, w działającym już systemie mamy na razie 50 takich tablic).

Celem projektu centrów jest zapewnienie lepszej dostępności do transportu publicznego, zwiększenie jego konkurencyjności oraz wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej oraz gospodarki zeroemisyjnej.

Drugi z projektów dotyczy zakupu 4 mniejszych autobusów elektrycznych wraz z dwoma ładowarkami za blisko 13 mln zł, przy czym zakładane dofinansowanie to 9 mln zł.

To istotna inwestycja w tabor czystego transportu miejskiego. Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej w dzielnicach i osiedlach Częstochowy dotychczas pozbawionych transportu zbiorowego, z uwagi na brak możliwości eksploatowania autobusów miejskich o standardowych parametrach. Zadanie jest spójne z założeniami Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Częstochowy.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę