Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk przedstawił w środę, 15 listopada projekt budżetu miasta na 2024 rok. Skarbniczka miasta wyliczyła przy okazji, że straty związane z niedofinansowaniem rządowych zadań zleconych i subwencji oświatowej za lata 2015-2023  wynoszą 942 mln zł. Gdyby do tego jeszcze dodać ubytki w dochodach PIT i konieczność pokrycia straty miejskiego szpitala przez samorząd kwota ta sięga bagatela 1,2 mld zł.

- Na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się trudna sytuacja budżetowa samorządów, w tym Częstochowy, co wynika z pogłębiających się trudności związanych z ubytkami w podatku PIT. Za lata 2019-2023 ten minus jest na poziomie 371 mln 154 tys. zł, a rządowa rekompensata wynosi zaledwie 15 proc. - zauważa prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - W latach 2015-2023 miasto dołożyło 1 mld 168 mln zł do zadań, które powinny być finansowane przez rząd, a więc tych zleconych, czy też subwencji oświatowej. W analogicznym okresie w związku ze zbyt niskim kontraktem z NFZ musieliśmy dołożyć na pokrycie ujemnego wyniku szpitala ponad 44 mln zł.

Prezydent Częstochowy przy okazji  nadchodzącej zmiany władzy na szczeblu centralnym liczy na poszanowanie Konstytucji RP w zakresie odpowiedniego wsparcia finansowego samorządów. - Liczyłbym na to, że apele strony samorządowej w kierunku rządu w końcu przyniosą skutek, żeby art. 167 Konstytucji RP mówiący o tym, że "jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadającym im zadań", był szanowany - mówi.

W projekcie budżetu Częstochowy na przyszły rok wydatki zostały zaplanowane w wysokości 1 mld 799 mln zł, a dochody na poziomie 1 mld 796 mln zł. Ujemny bilans budżetu na wynieść zaledwie blisko 2,9 mln zł.

Subwencja oświatowa wzrasta, ale do sfinansowania zadań w tym zakresie brakuje w przyszłorocznym budżecie aż 169 mln zł. - Zwiększenie subwencji, które niewątpliwie następuje, nie zaspokaja nawet podwyżek wynagrodzeń nauczycieli - twierdzi prezydent Częstochowy. -  W przyszłorocznym budżecie zabezpieczyliśmy 40 mln zł. Liczymy, że dostaniemy od rządu jakieś dodatkowe środki, które pokryją te niedobory. Dane statystyczne w latach 2015-2023 wskazują, że miasto w tym czasie dołożyło do zadań subwencjonowanych aż 884 mln, 877 tys. zł - informuje prezydent Matyjaszczyk.

W projekcie budżetu uwzględniona została m.in. regulacja wynagrodzeń, w tym obowiązkowy wzrost wynagrodzeń minimalnych. Środki w wysokości 46 mln 330 tys. zł powinny zrekompensować częściowo skutki inflacji, przeciwdziałać obniżeniu siły nabywczej oraz spłaszczaniu wynagrodzeń  pracowników jednostek samorządowych.

- Siła nabywcza pieniądza spada, oczekiwania podwyżkowe są wysokie. Wyliczyliśmy, że ta kwota zabezpieczy wzrost płacy minimalnej we wszystkich jednostkach i pozwoli na to, żeby nie nastąpiło spłaszczenie wynagrodzeń - przekonuje Krzysztof Matyjaszczyk.

W przyszłym roku na inwestycje zabezpieczono kwotę 171 mln 693 tys. zł. Źródłem ich finansowania są głównie środki z ostatniej transzy kredytu EBI oraz pochodzące z refundacji za zrealizowane już przez miasto projekty unijne. Brakuje niestety środków z nowej puli unijnej, bo jak wiadomo dotychczasowy spór z Brukselą doprowadził do ich wstrzymania i opóźnień w dystrybucji, a w efekcie realizacji nowych projektów.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych w 2024 r. należy zaawansowana już budowa przedłużenia ulicy Korfantego, czyli połączenia strefy ekonomicznej z ulicą Bugajską i DK-46, a także budowa połączenia ulic 1 Maja z ulicą Krakowską, które skomunikuje dwie części Częstochowy przecięte linią kolejową, odciążając ruch w śródmieściu. Bardzo ważna będzie również budowa ulicy Poleskiej na Parkitce.

- W 2024 r. damy mieszkańcom trochę odpocząć od dużych inwestycji, o takiej skali jak przebudowa dróg krajowych DK-91 czy DK-46, na rzecz realizacji inwestycji mniejszych – dzielnicowych i osiedlowych. Dlatego na program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych przeznaczamy w projekcie budżetu prawie 57 mln zł – mówi prezydent Częstochowy.

W planach na 2024 r. jest też zakończenie budowy bloku komunalnego przy ulicy Bardowskiego i rozpoczęcie budowy kolejnego budynku przy ulicy Krakowskiej. Kontynuowane będą termomodernizacje częstochowskich placówek oświatowych, rozbudowywany będzie Żłobek Miejski, rozpocznie się zaplanowana etapami modernizacja częstochowskiego Teatru, kontynuowana ma być rozbudowa stadionu Rakowa przy ul. Limanowskiego.

Miasto będzie również kontynuować wszystkie dotychczas realizowane dla mieszkańców programy z zakresu ochrony zdrowia, polityki społecznej, sportu, ochrony środowiska. Są one na poziomie nieco wyższym od bieżącego roku (np. na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz osób z niepełnosprawnościami jest w projekcie 4,6 mln zł mln zł, na organizację i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa - 1 mln zł, na promocję miasta poprzez sport w - 6 mln zł, a na programy zdrowotne i zadania związane z profilaktyką zdrowotną – blisko 1,2 mln zł.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę