Rada Miasta Częstochowy głosowała w czwartek, 16 listopada podczas sesji nad projektem uchwały o zakazie sprzedaży alkoholu w dzielnicy Śródmieście między godz. 23 a 6 rano. Ostatecznie uchwała została odrzucona.

Autorką projektu uchwały w sprawie nocnego zakazu sprzedaży w Śródmieściu była wiceprzewodnicząca Rady Miasta Jolanta Urbańska. Jak wyjaśniła w uzasadnieniu, jego przygotowanie było podyktowane licznymi postulatami mieszkańców tej dzielnicy, petycjami do służb mundurowych, Urzędu Miasta i ZGM "TBS", a także prośbami o ograniczenie lub wyeliminowanie karygodnych zachowań pijanych osób. W założeniu projekt uchwały miał doprowadzić do rozwiązaniu problemy tzw. "traktu alkoholowego", który biegnie Alejami NMP, a także ulicą Nowowiejskiego do Skweru Solidarności. Znajduje się tam pięć nocnych sklepów.

Mieszkańcy Śródmieścia skarżyli się na nocne awantury, hałas, załatwianie potrzeb fizjologicznych na podwórkach, w bramach.

- Dane z miast, które wprowadziły nocną prohibicję są dowodem na znaczny spadek interwencji dotyczących zakłócania porządku publicznego w godzinach nocnych oraz na poprawę warunków życia mieszkańców - przekonywała w uzasadnieniu radna Urbańska. - Wniosek ten jest efektem analizy danych z Krakowa, Katowic, Poznania, Wrocławia, Zakopanego, Skawiny, Zielonki, Brwinowa, Serocka, Michałowic, Podkowy Leśnej, częściowo Radzymina, Milanówka, Raszyna...

Projekt uchwały wzbudził wśród radnych sporo kontrowersji. Podnoszono kwestie odpowiedzialności zbiorowej, ograniczenia wolności obywatelskiej, czy też naruszenia praw konsumentów. Pojawiły się też obawy, że po wdrożeniu uchwały wróci szara strefa i alkohol będzie można kupić w "melinach". Zwrócono uwagę na fakt, że ten problem dotyczy również sklepów monopolowych w innych dzielnicach.

W trakcie dyskusji przewijał się też wątek służb mundurowych i właścicieli sklepów, na których spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie porządku. Radni byli zgodni w sprawie konieczności rozwiązania problemu dotyczącego traktu alkoholowego, ale nie przez wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu.

Piotr Grzybowski, zastępca prezydenta Częstochowy, przypomniał przy tej okazji, że miasto wielokrotnie na wniosek służb odbierało pozwolenia takim sklepom, także dużym graczom. - Jeżeli policja działa sprawnie i informuje nas o tym, to natychmiast przeprowadzamy procedurę administracyjną i zabieramy takie zezwolenia - mówił.

Ostatecznie przeciwko projektowi uchwały zagłosowało 17 radnych, a 10 wstrzymało się od głosu. "Za" była tylko Jolanta Urbańska.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę