13 kwietnia na placu Katyńskim przedstawiciele władz Częstochowy oddali hołd ofiarom zbrodni katyńskiej.

Na placu Katyńskim, pod tablicą memorialną, w asyście Straży Miejskiej, w imieniu władz Częstochowy wiązanki kwiatów złożyli zastępca prezydenta Bartłomej Sabat, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Jolanta Urbańska. W obchodach wziął udział Stanisław Gmitruk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.

Przy katyńskich "Dębach Pamięci" zapłonęły znicze. Kwiaty złożyły także delegacje wojska, policji, stowarzyszeń, organizacji kombatanckich, instytucji miejskich oraz częstochowskich szkół.

Pamięć ofiar Katynia uczczono minutą ciszy, odbyła się też ekumeniczna modlitwa. Apel pamięci odczytał zastępca komendanta Korpusu Kadetów w Częstochowie ppor. Adam Dłużniak.

W części artystycznej wystąpiła młodzież Szkoły Podstawowej nr 31 im. Orła Białego. Na zakończenie zabrzmiał „Ostatni list – Katyń 1940” zaśpiewany przez ucznia V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza Jakuba Ślęzaka.

5 marca 1940 roku Biuro Polityczne Komitetu Centralnego WKP(b) podjęło decyzję o wymordowaniu 25.700 obywateli polskich: oficerów WP, policjantów i urzędników II RP, którzy trafili do sowieckiej niewoli w wyniku agresji 17 września 1939 roku oraz zostali aresztowani po wkroczeniu Armii Czerwonej na wschodnie tereny Polski. Jeńców mordowano w Katyniu, Charkowie, Kalininie (Twerze), więźniów – w więzieniach NKWD na terenach sowieckiej Ukrainy i sowieckiej Białorusi. Zginęło około 22 tys. Polaków. Ofiary zabijano strzałem w tył głowy, a następnie zakopywano w specjalnie przygotowanych dołach. W celu ukrycia śladów zbrodni na mogiłach posadzono drzewa...

fot. Łukasz Stacherczak

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę