829 zdarzeń zakończonych najczęściej interwencjami częstochowskich strażników miejskich to bilans miejskiego monitoringu w 2022 roku. Miejskie kamery funkcjonują w Częstochowie prawie 14 lat. Pomogły już prawie 35 tys. razy.

- Roczne statystyki wskazują, że praca operatorów miejskiego monitoringu stale przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa oraz spokoju i porządku publicznego wśród mieszkanek i mieszkańców Częstochowy - twierdzi Artur Kucharski ze Straży Miejskiej w Częstochowie.

Centrum miejskiego monitoringu mieści się w siedzibie Straży Miejskiej. W 2022 roku pracownicy cywilni Straży Miejskiej z referatu ds. miejskiego monitoringu wizyjnego ujawnili na terenie Częstochowy 829 (748 w 2021 roku) zdarzeń, które wymagały interwencji służb. Najczęściej, bo aż 733 razy zdarzenia monitoringowe obsługiwali częstochowscy strażnicy miejscy. Pozostałe 96 interwencji wymagały działań: Policji, Pogotowia Ratunkowego i Państwowej Straży Pożarnej.

Co najczęściej ujawniali operatorzy miejskiego monitoringu w 2022 roku? - 288 przypadków dotyczyło ujawnienia osoby leżącej w miejscu publicznym (osoby mające problemy zdrowotne lub będące pod znacznym wpływem alkoholu), 130 przypadków to awarie infrastruktury, 82 przypadki dotyczyły zdarzeń z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego, 52 przypadki to zdarzenia związane z kradzieżą lub niszczeniem mienia, 49 przypadków to zdarzenia w ruchu drogowym (wypadki i kolizje), 16 przypadków to zdarzenia związane z przemocą fizyczną (bójki lub pobicia), 10 przypadków to spożywanie alkoholu w miejscach publicznych i inne, 4 przypadki to pożary i miejscowe zagrożenia. 113 to inne zdarzenia - wylicza Kucharski.

Elektroniczny zapis zdarzeń zarejestrowanych przez system miejskiego monitoringu wykorzystano 553 razy jako materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa przez lokalne jednostki policji (551) i Straż Miejską (2).

Miejski monitoring Częstochowy powstał w 2009 roku. Przez prawie 14 lat operatorzy miejskiego monitoringu ujawnili blisko 35 tys. zdarzeń, które w większości zostały zrealizowane przez częstochowskich strażników miejskich.

Na początku 2023 roku system miejskiego monitoringu wzbogacił się o 2 kolejne punkty kamerowe, które są zlokalizowane w rejonie amfiteatru przy Promenadzie Czesława Niemena oraz w rejonie dworca PKP Stradom.

Obecnie system miejskiego monitoringu składa się ze 106 punktów kamerowych, które emitują 198 różnych obrazów czyli monitorowanych miejsc.

fot. Straż Miejska w Częstochowie

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę