Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że wnioski o 500 plus na kolejny okres świadczeniowy można składać od 1 lutego.

Świadczenie 500 plus przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Żeby je otrzymać trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną. Jeżeli formalności zostaną dopełnione między 1 lutego a 30 kwietnia 2023 r. to świadczenie zostanie wypłacone do 30 czerwca.

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem: Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS dostępnej na urządzeniach mobilnych (telefony komórkowe, tablety), portalu Emp@tia, bankowości elektronicznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje także mieszkającym w Polsce cudzoziemcom. Takie osoby do wniosku powinny dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Świadczenie 500 plus przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt.

Wniosek o świadczenie powinni złożyć na specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim formularzu poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Szczegóły można znaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę