Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt skierowany do ukraińskich rodzin, które opuściły swój kraj z powodu wojny i przebywają obecnie w Częstochowie.

Częstochowski MOPS realizuje zadania w ramach jednego z trzech projektów pod wspólną nazwą „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy”.  Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej projekt przewiduje różnego rodzaju usługi z zakresu wsparcia rodziny. Udział w nim jest całkowicie bezpłatny.

Wsparcie dotyczy trzech głównych obszarów. Pierwszy to pomoc asystentów integracyjnych – tę rolę pełnią wykwalifikowani pracownicy socjalni MOPS. Asystenci pomogą uchodźczyniom z Ukrainy zaaklimatyzować się w nowym miejscu – w tym poradzić sobie z procedurami prawnymi czy formalnościami niezbędnymi, aby funkcjonować w obszarze społecznym, zawodowym, bytowym. Asystenci wskażą obowiązujące przepisy, zasady załatwiania spraw urzędowych, uzyskania dokumentów, tłumaczeń, wesprą w poszukiwaniu zakwaterowania czy zatrudnienia. Poinstruują także w kwestiach opieki medycznej czy zapisania dzieci do placówek oświatowych.

Drugi obszar to pomoc psychologiczna. Specjaliści pomogą zmierzyć się z problemami i przeżyciami związanymi z traumą wojenną i tym, z czym wiąże się uchodźstwo – rozłąką z bliskimi, trudnościami w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości, problemami wychowawczymi etc. Na trzeci obszar działań złożą się przeróżne spotkania – w formie warsztatów, dyskusji, wykładów – dotyczące m.in. kwestii systemu prawnego (praw obywatelek i obywateli Ukrainy, przepisów obowiązujących obcokrajowców, spraw urzędowych, opieki medycznej), ale i spraw wychowawczych, relacji z dziećmi.

Wsparcie tego rodzaju obejmie 120 osób, które uciekły z Ukrainy po ataku Federacji Rosyjskiej. Warunkiem udziału jest legalne przybycie do Polski (24 lutego 2022 r. i po tej dacie) oraz przebywanie na terenie Gminy Miasta Częstochowy na dzień przystąpienia do projektu.

Katalog tych działań jest otwarty –  zakres wsparcia i jego formy będą mogły być dostosowane do indywidualnych potrzeb. Specjalistów pracujących z rodzinami ukraińskimi wesprą rzecz jasna zatrudnieni tłumacze języka ukraińskiego. Projekt potrwa do końca czerwca.

Osoby chcące z niego skorzystać mogą zgłaszać się do: Sekcji ds. Projektów i Współpracy Międzysektorowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie 9ul. Pułaskiego 59/65, tel. 517 619 061 lub 517 619 000).

fot. MOPS w Częstochowie

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę