Do 27 grudnia przyjmowane są zgłoszenia do konkursu na najpiękniej przystrojony balkon i dom w dzielnicy Północ.

Do udziału w konkursie  mogą zgłaszać się mieszkanki i mieszkańcy budynków jedno i wielorodzinnych znajdujących się w dzielnicy Północ. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden udekorowany balkon/loggię w lokalu, w którym mieszka lub jeden dom.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z 2/3 fotografiami (wykonanymi z zewnątrz, w formacie 10x15) należy złożyć osobiście w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury,  przesłać mailem na adres sekretariat@mdk.czest.pl bądź pocztą na adres: Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68, 42-207 Częstochowa (z dopiskiem „KONKURS – ŚWIĄTECZNA PÓŁNOC”). Termin przyjmowania zgłoszeń mija 27 grudnia.

Na podstawie przesłanych zdjęć, komisja konkursowa oceni prace w dwóch kategoriach „Najpiękniej świątecznie przystrojony balkon/loggia w dzielnicy Północ” oraz  „Najpiękniej świątecznie przystrojony dom w dzielnicy Północ”.

Laureaci i laureatki w każdej kategorii otrzymają nagrody pieniężne: I miejsce – 500 zł, II miejsce – 300 zł, III miejsca – 150 zł

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 29 grudnia.

Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę