Przed oddziałem Biblioteki Publicznej przy alei Tadeusza Kościuszki 4 wybudowano dwie pochylnie.

W tym miesiącu odebrano inwestycję realizowaną w ramach likwidacji barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie. Firma Fargo Invest Sp. z o.o. za kwotę ponad 76 tys. zł postawiła pochylnie dla osób z niepełnosprawnością, które korzystają z zasobów Muzoteki i Oddziału Dla Dzieci i Młodzieży.

Zakres robót budowlanych obejmował m.in. roboty rozbiórkowe i ziemne, przebudowę studni kanalizacyjnej, wykonanie samych powierzchni, położenie nawierzchni z kostki brukowej, osłonę przewodów i naprawę naświetli.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę