Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom, dotyczący popełnienia oszustw i przestępstw korupcyjnych w związku z przebudową DK-1 i budową węzła drogowego w miejscu skrzyżowania z al. Jana Pawła II, czyli tzw. "ślimaka".

W śledztwie ustalono, że w styczniu 2012 roku Częstochowa podpisała umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla projektu „Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną”. Wcześniej ówczesny Miejski Zarząd Dróg i Transportu zawarł umowę z firmą z Krakowa w zakresie nadzoru inwestorskiego nad przedsięwzięciem.

- Na podstawie zebranego w postępowaniu materiału dowodowego stwierdzono, że w trakcie realizacji inwestycji w latach 2012-2014 wykonawca zawyżał przysługujące mu wynagrodzenie za roboty budowlane - informuje Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. - Zawyżanie wynagrodzenia polegało na wprowadzaniu w błąd pracowników Urzędu Miasta Częstochowy i MZDiT, poprzez obciążanie inwestora nieistniejącymi kosztami prowadzenia robót oraz używanie materiałów gorszej jakości, niż określona w umowie. W ten sposób Częstochowa poniosła szkodę w wysokości około 2,5 mln zł - dodaje.

Dla wykazania stosowania materiałów gorszej jakości w śledztwie konieczne było wykonanie odwiertów i pobranie próbek konstrukcji drogowej. Próbki te były przebadane w laboratorium Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
   
Akt oskarżenia obejmuje pięć osób, spośród których trzy osoby były pracownikami firmy wykonującej roboty budowlane w randze dyrektorów, a dwie pracownikami firmy pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przedstawione przez prokuratora zarzuty dotyczą przestępstwa doprowadzenia Częstochowy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd.
 
Prokurator przedstawił także oskarżonym zarzuty związane z wręczeniem korzyści majątkowej w kwocie około 250 tys. zł inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w zamian za akceptację zawyżonego wynagrodzenia wykonawcy. Korzyść ta została wręczona pod pozorem wykonania przez inspektora na rzecz firmy budowlanej zlecenia dotyczącego badania dokumentacji budowlanej.  

Przesłuchani przez prokuratora podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im przestępstw i złożyli obszerne wyjaśnienia.  Oskarżeni nie byli w przeszłości karani.  

Zarzucane oskarżonym przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do 12 lat.

Śledztwo było prowadzone przez Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie wspólnie z Delegaturą we Wrocławiu Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę