W czwartek, 12 maja częstochowskiej drogówki czuwały nad bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego.  Policjanci ujawnili 169 przypadków naruszeń przepisów prawa - zarówno przez pieszych, jak i przez kierujących samochodami.

Policjanci z wydziału ruchu drogowego przeprowadzili kontrole w różnych częściach miasta i powiatu, zwracając uwagę na rejony szczególnie zagrożone dla ruchu pieszych.

W działania zaangażowanych było 36 stróżów prawa z częstochowskiej drogówki. Policjanci reagowali na wykroczenia popełniane przez kierujących samochodami w obrębie przejść dla pieszych oraz na przejawy łamania przepisów drogowych przez samych pieszych.  - Mundurowi odnotowali 169 naruszeń przepisów prawa. W większości były to przekroczenia prędkości w rejonie przejść dla pieszych przez kierujących. Natomiast piesi, będący niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, najczęściej łamali przepisy, przechodząc przez jezdnię w miejscu niedozwolonym - informuje podkom. Sabina Chyra - Giereś, oficer prasowy KMP w Częstochowie.

W rejonie miejsc ruchu pieszych, w których najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych, policjanci z częstochowskiego ruchu drogowego strzegli bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. - Mundurowi w białych czapkach ujawnili 146 wykroczeń popełnionych przez kierujących względem pieszych. 5 kierujących ukarano za wyprzedzanie w rejonie przejść dla pieszych, a 117 za nadmierną prędkość w tym miejscu. W wyniku prowadzonych działań 1 pirat drogowy stracił uprawnienia do kierowania za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h - dodaje podkom. Sabina Chyra - Giereś.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę