31 tys. 424 interwencje podjęła w 2021 roku częstochowska Straż Miejska. To więcej niż w 2020 roku.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej od 31 lat patrolują ulice Częstochowy i pomagają mieszkankom i mieszkańcom miasta. Strażnicy miejscy realizują zgłoszenia mieszkańców Częstochowy oraz podejmują własne interwencje podczas służby patrolowej. W 2021 roku częstochowscy strażnicy miejscy podjęli około 31 tys. 424 interwencji, z czego 14 tys. 415 na telefoniczny wniosek. Pozostałe zdarzenia to własne interwencje strażników miejskich.

Na interwencje Straży Miejskiej złożyło się: 6789 wykroczeń przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 6580 wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej, 6136 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji,

5273 wykroczeń przeciwko zdrowiu, 3842 wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 932 wykroczenia przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu i inne.

- Wykonując czynności służbowe strażnicy miejscy udzielili 23777 pouczeń, wypisali 4524 mandaty (14,39% wszystkich interwencji) i skierowali 142 wnioski o ukaranie do sądu - informuje Artur Kucharski ze Straży Miejskiej w Częstochowie. - Ponadto funkcjonariusze częstochowskiej Straży Miejskiej dokonali 494 kontrole posesji w zakresie spalania odpadów, założyli 1593 blokady na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, zlecili odholowanie 24 pojazdów, a w 118 przypadkach właściciele we własnym zakresie usunęli swoje pojazdy. Strażnicy miejscy umieścili też 1178 osób w Ośrodku Pomocy osobom z Problemami Alkoholowymi lub w miejscu zamieszkania. 45 osób zostało przekazanych Pogotowiu Ratunkowemu, a 57 do rodziny lub do przytuliska.

Przypomnijmy, że pracownicy cywilni częstochowskiej Straży Miejskiej ujawnili przy pomocy miejskiego monitoringu wizyjnego 748 zdarzeń, które wymagały interwencji służb. 649 interwencji monitoringowych interwencji zrealizowali częstochowscy strażnicy miejscy.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę