Do 31 stycznia trwa nabór i można składać dokumenty w konkursie na stanowisko strażnik miejski w częstochowskiej Straży Miejskiej.

Straż Miejska w Częstochowie prowadzi nabór osób, które chciałby pomagać mieszkańcom miasta. - Praca w Straży Miejskiej codziennie przynosi nowe wyzwania. Realizacja zgłoszeń mieszkanek i mieszkańców miasta, podejmowanie własnych interwencji związanych z ochroną spokoju i porządku publicznego, dbanie o ochronę środowiska, pomoc innym osobom w różnych sprawach – to codzienne interwencje strażników miejskich - zauważa Artur Kucharski ze Straży Miejskiej w Częstochowie.

Aby zostać strażnikiem miejskim trzeba spełnić wymagania niezbędne określone w ustawie o strażach miejskich i gminnych. Kandydat musi: mieć obywatelstwo polskie, skończone 21 lat, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej wykształcenie średnie, mieć nienaganną opinię, wykazać sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, nie może być karany przez sąd, musi mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Podczas naboru kandydaci zdają m.in. test sprawnościowy oraz test humanistyczny i psychologiczny. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Częstochowie (wejście przez stronę www.sm.czestochowa.pl) lub w linku: https://www.strazmiejska.bip.czestochowa.pl/index.php?job=wiad&idg=10&id=196&x=32&n_id=4746.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Krakowskiej 80 blok 3 do 31 stycznia do godz. 15. Decyduje data wpływu do Straży Miejskiej.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę