Techniczne Zakłady Naukowe czeka warta w sumie 11 mln zł kompleksowa termomodernizacja. Dzięki niej budynek jednej z największych częstochowskich szkół będzie mniej energochłonny, czyli tańszy i bardziej przyjazny dla środowiska.

Na projekt termomodernizacji TZN samorząd Częstochowy zdobył blisko 5 mln zł dofinansowania unijnego, z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Śląskiego na lata 2014-2021. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ponad 11,1 mln zł. Prace obejmą obiekty przy ul. Jasnogórskiej 84/90, wykorzystywane przez samą szkołę, ale mieszczące także oddział Bursy Miejskiej oraz miejskie Biuro Finansów Oświaty.

W ramach inwestycji planuje się m.in.: docieplenie ścian i dachów, wymianę oświetlenia, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz elektryki.

- TZN jest bardzo ważną szkołą, która realizuje projekty unijne i współpracuje z częstochowskimi przedsiębiorcami, żeby kształcić młodzież pod potrzeby rynku pracy w Częstochowie mówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. – Ta inwestycja z dofinansowaniem unijnym będzie kolejnym etapem naszych starań o to, aby jak najwięcej placówek oświatowych w mieście było nowoczesnych, energooszczędnych i estetycznych.

Warto przypomnieć, że w kończącym się roku Urząd Miasta, prowadził łącznie 13 inwestycji termomodernizacyjnych w oświacie, z czego sfinalizował już prace w 9 jednostkach. W przypadku TZN przetarg – po aktualizacji dokumentacji - ma być rozpisany na początku roku, a prace powinny się zakończyć do połowy 2023 r.        

Budynek TZN przy ul. Jasnogórskiej mieszczący jedną z najbardziej rozpoznawalnych częstochowskich szkół powstał w 1951 roku. Siłą rzeczy bazuje na rozwiązaniach budowlanych sprzed 70 lat, a te trudno pogodzić ze współczesnymi wymogami dotyczącymi norm środowiskowych, efektywności energetycznej, kosztów eksploatacji publicznych obiektów. Stara infrastruktura to niepotrzebne straty ciepła, zużycie energii nieadekwatne do tego rodzaju obiektów. Gdyby budynek pozostawić w obecnym stanie, nie dałoby się w ogóle osiągnąć znaczących oszczędności energii cieplnej – uniemożliwia to jego aktualny tzw. wskaźnik przenikalności, określający stopień przenikania ciepła przez przegrody termiczne. Planowana termomodernizacja sprawi, że obiekt będzie potrzebował mniej energii, a przy tym będzie jej też znacznie mniej tracił. Koszty utrzymania będą więc niższe. Wymiar środowiskowy i ekonomiczny uzupełni także zysk estetyczny i użytkowy – gmach będzie ładniejszy, poprawią się w nim warunki nauki i pracy. A warto zaznaczyć, że chodzi o jedną z największych szkół w mieście…   

Częstochowa już wcześniej zabiegała o zewnętrzne wsparcie na tę inwestycję. Wniosek o środki unijne do Regionalnego Programu Operacyjnego miasto złożyło w 2018 r. –  inwestycja niestety ,,nie załapała się” na dofinansowanie. Później znalazła się wśród wniosków kierowanych do dofinansowania w ramach „covidowych” środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zarówno na pierwszej liście, jak i w ostatnim rozdaniu, kiedy samorządy mogły zgłaszać już tylko trzy inwestycje  (w tym ostatnim podziale Częstochowie nie przypadły niestety żadne środki). Miasto z powodzeniem sięgnęło jednak – niemal „rzutem na taśmę” – po finansowanie unijne z oszczędności w ramach RPO na lata 2014-2020.

Dzięki uzyskiwanym przez samorząd pieniądzom z UE TZN zdążył się już w ostatnich latach znacząco przeobrazić ,,od środka” – w zakresie swojej bazy dydaktycznej, wyposażenia służącego na co dzień młodzieży. Stało się to za sprawą miejskich projektów ,,Zawodowa współpraca” i ,,Zawodowa współpraca 2”, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki środkom obu projektów (niemal 1,2 mln zł) doposażono m.in. pracownie komunikacji w języku obcym, urządzeń techniki komputerowej, sieci komputerowych i sieciowych systemów, aplikacji internetowych, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, elektrotechniki i elektroniki, sieciowych systemów operacyjnych oraz rysunku technicznego i kosztorysowania. Uczniowie korzystali z doradztwa edukacyjno-zawodowego, kursów zawodowych (także certyfikowanych), zajęć specjalistycznych, płatnych praktyk i staży.

W spotkaniu prasowym zapowiadającym inwestycję, której realizację umożliwią zdobyte przez miasto środki, obok prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka wziął w niej udział jego zastępca Piotr Grzybowski, zajmujący się m.in. kwestiami pozyskiwania finansowania ze źródeł europejskich, Michał Konieczny - naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych UM oraz Karol Kaczmarek – dyrektor TZN, który powiedział m.in.:

- Inwestycja powoli nam działać bez awarii, które się zdarzały, być bardziej „eko”, wykorzystać zmodernizowane powierzchnie do jeszcze lepszego prowadzenia zajęć, szczególnie w zawodach: technik mechanik, mechanik lotniczy czy technik elektronik, a także przygotować wszystkie pracownie do optymalnego zawodowego kształcenia.

Techniczne Zakłady Naukowe to największa ponadgimnazjalna szkoła techniczna w Częstochowie, kształcąca młodzież od 1946 roku (w budynku przy ul. Jasnogórskiej od początku lat 50-tych). Jej wychowankowie z powodzeniem startują w konkursach i olimpiadach; uczestniczyli też we współfinansowanych przez UE projektach ,,Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” oraz ,,Mam zawód – mam pracę w regionie”. Odbywają praktyki w lokalnych firmach i instytucjach. Szkoła może pochwalić się Multimedialnym Centrum Informacji, nowoczesną halą sportową, siłownią oraz zespołem boisk powstałych w ramach programu ORLIK.  

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę