Uczniowie klasy 7f Szkoły Podstawowej nr 31 im. Orła Białego przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 18 przeszli na tryb zdalny. Wszystko przez zakażenie koronawirusem, które wykryto u jednego z uczniów.

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna poinformowała częstochowski magistrat o zawieszeniu zajęć stacjonarnych oraz zdalne nauczanie dla klasy 7f SP nr 31 do 18 października.

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie pismem z dnia 11 października poinformował o pozytywnych wyniku tekstu w kierunku SARS-CoV-2 u ucznia szkoły. Państwowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie po przeanalizowaniu wniosku i przeprowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przychylił się do wniosku strony i orzekł jak w sentencji - czytamy w uzasadnieniu.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę