Zakończył się spór między Stowarzyszeniem Kupców Targowiska "Wały Dwernickiego" a miastem. Po ostatnich rozmowach władze Częstochowy wyraziły zgodę na przedłużenie o dwa lata dzierżawy targowiska przez stowarzyszenie. 19 grudnia podczas sesji radni przegłosowali przedłożony przez prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka projekt uchwały w tej sprawie.

Stowarzyszeniu Kupców Targowiska "Wały Dwernickiego" wygasała w tym roku podpisana za czasów prezydentury Tadeusza Wrony umowa na 15-letnią dzierżawę targowiska. Zgodnie z nią po tym czasie miała wrócić ona do miasta łącznie z nakładem, jaki kupcy ponieśli na jego modernizację. Stowarzyszenie chciało przedłużenia okresu dzierżawy. Miasto uważało z kolei, że najbardziej transparentną formułą będzie przetarg, który miał zabezpieczyć interes społeczny i zawodowy kupców tam handlujących. Pojawiły się też wątpliwość związane z tym, czy i w jakim stopniu stowarzyszenie reprezentuje wszystkich kupców na Ryneczku.

18 grudnia udało się zażegnać spór i dojść do porozumienia. - Bardzo się cieszę, że kupcy są w końcu reprezentowani  przez ludzi, którzy chcą budować przyszłość stowarzyszenia i współpracę z miastem - mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. W obiegu publicznym funkcjonowało w tej kwestii dużo nieprawdziwych rzeczy albo półprawd. Po wyjaśnieniu tych wszystkich spraw okazało się, że obydwie strony mogą na siebie liczyć. Ostatnie spotkanie pokazało, że jeśli są chęci, porozumienie można szybko osiągnąć. Szkoda, że zabrakło go wcześniej, kiedy zamiast przedstawiania konkretnych argumentów padały oskarżenia. Cieszę się też, że przedstawiciele stowarzyszenia przeprosili tych, których wtedy obrazili.  

Stowarzyszenie Kupców Targowiska "Wały Dwernickiego" przez kolejne dwa lata będzie administrować obiektem. Co dalej? - W tym czasie wyjaśnimy sobie pozostałe sprawy i doprowadzimy do tego, żeby wspólnie przyjąć plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu - twierdzi prezydent Matyjaszczyk. - Chcemy też, żeby powstała odpowiednia droga pożarowa do zlokalizowanych tam obiektów.

Poniżej oświadczenie Stowarzyszenia Kupców Targowiska „Wały Dwernickiego” oraz przedstawicieli władz Częstochowy po spotkaniu 18 grudnia.

"Celem spotkania w Urzędzie Miasta była rozmowa o przyszłości miejskiego targowiska „Wały Dwernickiego” i możliwość przyjęcia rozwiązania zgodnego ze standardami prawnymi, a także interesem społecznym i zawodowym wszystkich osób handlujących obecnie na tzw. Ryneczku przy Wałach Dwernickiego.     


Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Kupców Targowiska „Wały Dwernickiego”  oświadczają, że zachowanie niektórych osób pragnących reprezentować środowisko handlowców z Ryneczku wykroczyło, zarówno w czasie spotkania z prezydentem miasta (12 grudnia), jak i w dniu nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Częstochowy (13 grudnia),  poza ramy i normy ogólnie przyjęte.

Dlatego Zarząd Stowarzyszenia w imieniu swoim i swoich członków przeprasza wszystkich przedstawicieli władzy wykonawczej i uchwałodawczej, którzy poczuli się dotknięci formami napaści słownej, do których doszło w czasie wizyt handlowców w Urzędzie Miasta.     

Zarząd Stowarzyszenia jest zdania, że rozwiązanie problemu i wypracowanie kompromisu jest możliwe tylko poprzez racjonalny, rzeczowy i dojrzały dialog między Stowarzyszeniem a przedstawicielami władz miasta i miejskimi radnymi.   

Prezydent Miasta Częstochowy oświadcza, że przyjmuje wyjaśnienia przedstawicieli Stowarzyszenia i po kolejnym wysłuchaniu ich argumentów, deklaruje ze swej strony zaproponowanie rozwiązania związanego z dzierżawą targowiska, które byłoby zgodne z oczekiwaniami handlujących, a jednocześnie brało pod uwagę interes publiczny Miasta Częstochowy..."

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę