Miasto przygotowuje się do przetargu na dzierżawę targowiska na Wałach Dwernickiego. W umowie mają zostać zawarte zapisy, które zabezpieczą interes społeczny i zawodowy osób tam handlujących.

Stowarzyszeniu Kupców Targowiska "Wały Dwernickiego" wygasa w tym roku podpisana za czasów prezydentury Tadeusza Wrony umowa na 15-letnią dzierżawę targowiska. Zgodnie z nią po tym czasie miała wrócić ona do miasta łącznie z nakładem, jaki kupcy ponieśli na jego modernizację. Stowarzyszenie chciało przedłużenia okresu dzierżawy. Miasto uważało z kolei, że najbardziej transparentną formułą będzie przetarg.

Pod koniec października prezydent Częstochowy spotkał się z kupcami z Wałów Dwernickiego. Wtedy też poinformował, że decyzja dotycząca dalszej - przetargowej lub bezprzetargowej - dzierżawy targowiska zostanie podjęta pod koniec listopada, po poznaniu aktualnej wyceny wysokości czynszu dzierżawnego ryneczku (gruntu wraz ze stojącymi na nim pawilonami).

- Kolegium prezydenckie zdecydowało ostatecznie, że najbardziej transparentną formułą będzie przetarg - informuje Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy.  - Należy dodać, że mimo wyjaśnień składanych przez zarząd Stowarzyszenia pewne wątpliwości związane z tym, czy i w jakim stopniu Stowarzyszenie reprezentuje wszystkich handlujących na tzw. Ryneczku, pozostały. Troską miasta nie może być jedynie sytuacja Stowarzyszenia, ale dbałość o położenie i interesy całego środowiska kupców prowadzących działalność na targowisku. Również dlatego zdecydowano, że sprawę dalszej administracji miejskiego targowiska, powinien zweryfikować przetarg, do którego przystąpi - na co miasto ma nadzieję - aktualny administrator targowiska - wyjaśnia.

Miasto zapewnia jednak, że chce zabezpieczyć interes społeczny i zawodowy osób obecnie handlujących przy Wałach Dwernickiego. - W umowie dzierżawy zostanie zawarte zastrzeżenie, że dzierżawca będzie miał obowiązek zawarcia umów z osobami dotychczas prowadzącymi działalność handlową na targowisku, jeżeli wyrażą one wolę kontynuowania takiej działalności - twierdzi Tutaj.

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu pisemnego na okres 2 lat z przeznaczeniem na prowadzenie targowiska.

Przeprowadzenie przetargu planowane jest na 30 grudnia. Aby do niego przystąpić, trzeba będzie wpłacić wadium w wysokości 50 tys. zł.

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę