Przedłużenie ulicy Ekonomicznej to inwestycja potrzebna firmom budującym i planującym swoje zakłady na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w lokalizacji Skorki. Droga kosztować będzie miasto 8,8 mln zł. Nakłady zrealizowane lub zadeklarowane do tej pory przez inwestorów na Skorkach to już obecnie ponad 136 mln zł.

23 maja przy ul. Ekonomicznej przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu oraz firmy INSTBUD podpisali umowę na przedłużenie drogi o 300 metrów, a także budowę kanalizacji i kolektora deszczowego. Przy okazji parafowali też rozszerzenie zakresu prac odwadniających na Grabówce (kosztem 3,25 mln zł).   

- Skorki to szybko rozwijająca się strefa nowych inwestycji, która zyskała popularność dzięki miejskim inwestycjom i rozpoczęciu budowy obwodnicy A1 –mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. - 9 firm ma tuż już pozwolenie na działalność w specjalnej strefie i zadeklarowało nakłady rzędu ponad 136 mln zł. Działa tu WIKO, hala Agencji Rozwoju Regionalnego, rosną kolejne zakłady, wkrótce rozpocznie się inwestycja ZF i ruszą następne budowy. Dlatego chcemy jeszcze lepiej skomunikować ten teren.

Budowa drogi oraz prace związane z jej infrastrukturą, wpisujące sie w miejski program Lepsza Komunikacja, powinny zakończyć się do końca października 2018 r. Wcześniej tereny inwestycyjne na Skorkach zostały przez miasto uzbrojone i powstała pierwsza część ulicy Ekonomicznej z kanałem deszczowym. Teren KSSE Skorki obsługują już autobusy MPK, a zakończona niedawno przez miasto przebudowa DW 908, ułatwia komunikację z budowanym węzłem autostradowym oraz resztą Częstochowy.

Jeszcze w 2016 r. działalność przy Ekonomicznej rozpoczęła firma Wiko Klebetechnik sp. z o.o. zajmująca się produkcją klejów specjalistycznych, w 2017 r. oddana do użytku została hala produkcyjno-magazynowa miejskiej spółki ARR, w której powierzchnie wynajmują już Steri Service (sterylizacja urządzeń medycznych) oraz SGP Group (lider usług sortowania i selekcji). Swoje siedziby budują obecnie na Skorkach PMS4i (branża tworzyw sztucznych) oraz Promatek Media (branża wydawnicza, usługi programistyczne). Do inwestycji przygotowują się kolejne firmy: Kubara (producent zdrowej żywności), Electro-line (producent urządzeń oraz sprzętu AGD), Linmot sp. z o.o. (linki motoryzacyjne), a także koncern ZF (branża automotive), który zaplanował tu swój innowacyjny zakład. Będziew nimprodukował elektronikę wspierającą zaawansowane systemy bezpieczeństwa, w tym kamery nowej generacji oraz systemy elektroniczne podnoszące bezpieczeństwo pasażerów. Tej inwestycji (powinna zakończyć się do końca 2019 r.) ma być dedykowany kolejny planowany już odcinek drogi na Skorkach, sięgający do zakładu ZF.   

Wykonawcą odcinka ul. Ekonomicznej, na którą została w środę podpisana umowa, będzie firma INSTBUD, która zrealizuje też dodatkowe prace związane z odwodnieniem Grabówki. Kosztem 3,25 mln zł powstanie tam – oprócz dotychczasowego zakresu prac - 1 km kanalizacji deszczowej w ul. Odrodzenia, Irysowej, Pawiej i św. Pawła. To dobra wiadomość dla mieszkańców Grabówki, tak jak ważną informacją dla firm lokujących się na Skorkach jest budowa nowej drogi.

Informacje o zakresie inwestycji , na które podpisano umowy wykonawcze:

Budowa drogi do terenów inwestycyjnych strefa – Skorki etap II i III – zakres prac:
1) wycinka drzew i krzewów,
2) budowa drogi dojazdowej oraz chodnika - 300 metrów,
3) wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i separatorem,
 4) budowa kanalizacji sanitarnej,
5) wykonanie oświetlenia drogowego,
6) budowa kanalizacji teletechnicznej,
7) roczna pielęgnacja pogwarancyjna założonego trawnika od momentu odbioru inwestycji.
Koszt zgodny z umową: 8 mln 760 tys. zł brutto.
Planowany termin zakończenia prac:  koniec października 2018 r.
Wykonawca: KONSORCJUM: Firma Handl.-Usług. INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J.
INSTBUD Sp. z o.o., Nieznanowice (Gdów).

Zakres rozszerzenia prac w zadaniu „Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie”
(koszt – ponad 3,25 mln zł):
1) ul. św. Pawła (przebudowa kanału deszczowego) od ul. Kiepury do ul. Odrodzenia wraz z odtworzeniem istniejącej obecnie nawierzchni drogowej – 0,08 km (83,4 m), Ø 600;
2) ul. Odrodzenia (przebudowa kanału deszczowego) - od ul. św. Pawła do ul. Dawnej wraz z odtworzeniem istniejącej nawierzchni drogowej – 0,07 km (75 m), Ø 500;
3) ul. Odrodzenia (nowy kanał deszczowy) od ul. Dawnej do ul. św. Rocha – 0,24 km (245,5 m), Ø 500;
4) ul Pawia (nowy kanał deszczowy) od ul. Odrodzenia w kierunku wsch. – 0,28 km (276,5 m), Ø 400;
5) ul. Irysowa (nowy kanał deszczowy) od ul. Pawiej w kierunku północno–wschodnim  – 0,29 km (292 m), Ø 400;
6) sięgacze do ul. Dawnej – 0,007 km (7m) Ø 300, do ul. Średniej – 0,009 km (9m) Ø 400, do ul. Flisackiej – 0,01 km (10m) Ø 400.

Łączna długość kanalizacji deszczowej to około 0,99 km (998,4 m) wraz z 42 wpustami ulicznymi z przykanalikami, w tym 0,81 km (814 m) nowej kanalizacji oraz 0,18 km (184,4 m)  przebudowywanego kanału deszczowego. Inwestycja polega na budowie kanału deszczowego na odcinku ulicy św. Pawła, ul. Odrodzenia, ul. Pawiej i ul. Irysowej wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego. Zaprojektowano kanał deszczowy o średnicach Ø 400 – 600 wykonany z rur żelbetowych, jako odwodnienie przewidziano wpusty uliczne dwustronne podłączone kanałem PVC Dn200/5,9 mm.

Najważniejsze inwestycje drogowe zrealizowane przez MZDiT na terenach specjalnych stref ekonomicznych i terenach inwestycyjnych w Częstochowie w ostatnich latach to:  

budowa drogi na terenie podstrefy Częstochowa – specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mielec wraz z dojazdem do strefy ekonom. – koszt ok. 6 mln zł – oddanie z końcem 2015 r.;
budowa drogi w KSSE od sięgacza ul. Legionów do ul. Kusięckiej – koszt ok. 5 mln zł – 2017 r.;
przebudowa obiektu mostowego w ul. Legionów – koszt ok. 6 mln zł - 2017/2018;
budowa kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia terenów inwestycyjnych w obrębie ul. Ekonomicznej (blisko 1 km sieci) + kanał technologiczny + zbiornik retencyjny + separator substancji ropopochodnych – koszt ok. 1,3 mln zł – 2016 rok;
budowa skrzyżowania ulicy Odlewników z ulicą Złotą wraz z przebudową ul. Odlewników – koszt ponad 4,2 mln zł.

Najważniejsze zadania planowane do realizacji związane z poprawą skomunikowania terenów strefowych (oprócz kontynuacji budowy ulicy Ekonomicznej na Skorkach):

przebudowa ul. Korfantego z dojazdem do terenów inwestycyjnych (w pobliżu inwestycja Guardiana) – szacowane koszty ok. 18 mln zł;
budowa kolejnego odcinka drogi na terenie KSSE Skorki (w pobliżu inwestycji firmy ZF).

 

Źródło: UM Częstochowy

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę