Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS kontynuuje akcję pomocy lokatorom, którzy mają problemy z regularnym opłacaniem czynszu i świadczeń z powodu braku stałego zatrudnienia. Obecnie zachęca do zapoznania się z ofertami pracy, które od kilku dni są dostępne w 7 oddziałach ZGM.

Akcji, która jest realizowana we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i potrwa do 23 czerwca, towarzyszy kampania informacyjna skierowana do najemców lokali komunalnych i członków ich rodzin (ZGM przygotował ulotki, spoty radiowe i ogłoszenia). Z ofertami mogą się zapoznać się wszystkie osoby szukające pracy. Wystarczy odwiedzić jeden z oddziałów eksploatacji ZGM i - w wyznaczonym do tego miejscu - bezstresowo i anonimowo - zapoznać się z aktualnymi ofertami, które dotyczą różnych branż i firm.

Pomysł narodził się po zorganizowanym przez zarząd ZGM TBS w Konduktorowni w lutym br. spotkaniu zadłużonych lokatorów z potencjalnymi pracodawcami. Zainteresowanie było wówczas na tyle duże, że ZGM postanowił kontynuować działania okresowo udostępniając oferty pracy w swoich oddziałach.

- Dzięki tej akcji praca „przychodzi” bliżej ludzi, dlatego mam nadzieję, że przynajmniej część lokatorów mieszkań komunalnych niemających obecnie zatrudnienia, zainteresuje się ofertą i znajdzie satysfakcjonujące zajęcie, pomagając sobie życiowo – komentuje prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Organizatorzy akcji liczą na to, że łatwiejszy dostęp do ofert pracy zachęci także tych długotrwale bezrobotnych lokatorów, którzy najczęściej bywają dłużnikami ZGM. Obecnie ok. 1,4 tysiąca najemców lokali komunalnych ma długoterminowe zaległości w opłatach czynszowych. Prezentacja ofert pracy jest więc – obok „pracy za czynsz” – działaniem mającym w efekcie pomóc w zmniejszeniu długów wobec administratora miejskich zasobów. 

Punkty ZGM TBS sp. z o.o., gdzie można znaleźć oferty pracy:

- Siedziba Zarządu Spółki w Częstochowie przy ul. P.O.W. 24;
- Oddział Eksploatacji przy ul. Orlik-Ruckemana 35/37;
- Oddział Eksploatacji przy ul. Wały Dwernickiego 101/105;
- Oddział Eksploatacji przy alei Niepodległości 27;
- Oddział Eksploatacji przy ul. Nowowiejskiego 26;
- Oddział Eksploatacji przy ul. Tuwima 6;
- Oddział Eksploatacji przy ul. Łukasińskiego 26

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę