Badania profilaktyczne i szczepienia dla częstochowian - w tym dla tych najmłodszych i najstarszych, przeciwdziałanie uzależnieniom, zapobieganie HIV i AIDS czy profilaktyka schorzeń psychicznych to tylko niektóre zadania, które realizowało miasto w sferze ochrony zdrowia w minionym roku.

Część projektów w ramach polityki zdrowotnej realizowanych jest już od kilku lat jak np. szczepienia przeciw grypie dla grup szczególnego ryzyka (w 2016 roku zaszczepiono 3579 osób, w tym 174 przedszkolaków) czy szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom (zaszczepiono 576 dzieci, co stanowi 62% planowanej populacji). Realizowano także program profilaktyki zakażeń wirusem HPV (zaszczepiono trzema dawkami szczepionki 446 dziewcząt) czy badania przesiewowe słuchu dla pierwszaków, z których przebadano 2184, a do dalszej diagnostyki skierowano 711. Wdrażając działania służące wczesnej diagnostyce astmy i chorób alergologicznych u dzieci, przeprowadzono 216 ankiet, wykonano 144 badania, a do dalszego leczenia skierowano 107 dzieci.

Wśród dzieci i młodzieży upowszechniano zasady zdrowego żywienia. Łącznie 300 osób wzięło udział we współfinansowanych przez miasto i organizowanych wraz z częstochowskim Sanepidem konkursach, spotkaniach warsztatowo-edukacyjnych, przeglądach recytatorskich, warsztatach kulinarnych, konferencjach czy przeglądzie piosenki o zdrowiu z udziałem przedszkolaków.

W ramach programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przeprowadzono 24 procedury zapłodnienia.

W sumie 250 badań genetycznych wykonano w ramach programu wczesnego wykrywania nowotworów w rodzinach dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika. W ramach edukacji w zakresie schorzeń onkologicznych wspierano także przedsięwzięcia stowarzyszeń oraz włączano się w akcje profilaktyczno-edukacyjne. Łącznie 2618 osób wzięło udział w takich inicjatywach jak „Marsz Różowej Wstążki”, konferencja poświęcona medycynie paliatywnej czy cykl bezpłatnych spotkań na temat wczesnej profilaktyki onkologicznej.

Nie zaniedbano mającej coraz większe znaczenie profilaktyki schorzeń psychicznych. Pracując na rzecz zmiany postrzegania osób z takimi zaburzeniami, miasto wspierało przedsięwzięcia stowarzyszeń oraz włączało się w ogólnopolskie kampanie. Łącznie ok. 1000 osób uczestniczyło w „Kampanii społecznej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego”, obchodach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, działaniach rozwijających umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu w ramach klubu pacjenta oraz kampanii „Choroba psychiczna w przestrzeni miejskiej – sztuka jako obszar porozumienia.”

W ramach zadań z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych w „Programie przeciwdziałania narkomanii w mieście Częstochowa na lata 2014-2018”, miasto wspierało stowarzyszenia oraz włączało się w ich akcje profilaktyczno-edukacyjne, współorganizując w maju „II Jurajski Festiwal PaT” czy włączając się w XII Kampanię Białych Serc,” która w 2016 roku odbywała się pod hasłem „W sieci uzależnień” i koncentrowała się na propagowaniu wśród młodzieży idei życia bez narkotyków. Miasto miało swój udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Narkomanii w siedzibie Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „POWRÓT z U.” Aż 400 osób skorzystało ze wsparcia grup terapeutycznych oraz indywidualnych konsultacji dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Z myślą o szkoleniu psa będącego ,,na służbie” w częstochowskiej Straży Miejskiej zakupiono też pseudo-zapachy narkotykowe.

Na profilaktykę HIV i AIDS w 2016 roku miasto wydało 20 tys. zł. W punkcie konsultacyjno-diagnostycznym wykonano 201 testów wykrywających zakażenia, a w ramach tzw. porad okołotestowych zainteresowani mogli skonsultować się z wykwalifikowanymi doradcami. Z takiej możliwości skorzystało około 100 osób. Działania profilaktyczne w tym obszarze objęły też prowadzone przez przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji zajęcia informacyjno-edukacyjne dla pracowników placówek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i rodziców, szkolenia interaktywne dla liderów zdrowia (studentów i gimnazjalistów) czy konkursy wiedzy o HIV i AIDS.  Wraz z MONAR-em i Sanepidem pod koniec listopada miasto organizowało obchody Światowego Dnia AIDS. Z tej okazji w Miejskiej Galerii Sztuki otwarto wystawę prac plastycznych podopiecznych TPD, poświęconych tematyce HIV/AIDS. Wystawie towarzyszyła projekcja filmu edukacyjnego.  

Nie zapominano o seniorach, realizując program ich rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej (z zabiegów rehabilitacyjnych skorzystało 808 osób) czy program profilaktyki dla osób „trzeciego i czwartego wieku”, dzięki któremu przebadano 318 osób. Aktywizacja ruchowa osób powyżej 65 roku życia obejmowała zajęcia organizowane przez organizacje pożytku publicznego w ramach zadania ,,Pogodna jesień – starzej się zdrowiej.” W zajęciach wzięło udział 8000 osób. Europejski Dzień Seniora świętowano m.in. koncertem z udziałem Bohdana Łazuki, Jerzego Połomskiego, Andrzeja Rosiewicza, Filipa Borowskiego i zespołu Chrząszcze w Hali Sportowej.  

Zadania w zakresie promocji i profilaktyki zrealizowano na kwotę ponad 1 mln 279 tys. zł. Działania promocyjne skutkują m.in. podniesieniem świadomości zdrowotnej, upowszechnieniem szczepień, zwiększeniem wykrywalności chorób, ułatwieniem osobom starszym dostępu do rehabilitacji, przeciwdziałaniem złym nawykom żywieniowym czy zwiększoną wiedzą o szkodliwości eksperymentów ze środkami psychoaktywnymi. Nie bez znaczenia jest też efekt w postaci zmiany postrzegania osób z zaburzeniami psychicznymi.   

W 2016 roku Wydział Zdrowia UM podejmował bądź włączał się w wiele innych inicjatyw prozdrowotnych na rzecz mieszkańców, realizowanych poza głównymi programami. Wspólnie z Sanepidem propagował higieniczny tryb życia wśród uczniów i ich rodzin. Z myślą o tatuażystach i kosmetyczkach odbyło się szkolenie „Mam świadomość, jak być zdrowym”, upowszechniające wiedzę o profilaktyce zakażeń krwiopochodnych. Z kolei konkurs „Uzależnieniom Stop” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miał na celu uświadomienie im zagrożeń związanych z używaniem tytoniu, narkotyków, tzw. dopalaczy czy alkoholu. Obchodom Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem „Pokonaj Cukrzycę” towarzyszyła konferencja dla pedagogów szkolnych i nauczycieli poświęcona nieleczonej cukrzycy. W czasie Światowych Dni Młodzieży Wydział Zdrowia współorganizował też zabezpieczenie medyczne wizyty Papieża Franciszka w naszym mieście.

 

źródło: UM

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę