Poprawa komfortu życia mieszkańców, stanu budynków użyteczności publicznej, tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji oraz aktywności obywatelskiej to główne cele zadań zrealizowanych w 2016 roku przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy, który  podsumował swoją pracę w ubiegłym roku. Prezentujemy fragmenty sprawozdania związane bezpośrednio z inwestycjami.

W ramach poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkańców, w 2016 zakończono budowę bloku przy ul. Pułaskiego 42 - w budynku są 32 mieszkania, w tym 3 przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto opracowano dokumentację budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Syrokomli (zaprojektowano w nim 24 mieszkania, w tym 3 dla niepełnosprawnych) oraz koncepcje zagospodarowania terenu pod budynki wielorodzinne przy ul. Kujawskiej oraz u zbiegu ulic Sobieskiego, Pułaskiego i Focha. Zlecono także wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku w tej ostatniej lokalizacji. 

Wykonano również 980 metrów kanalizacji sanitarnej i 25 szt. przyłączy kanalizacyjnych w granicach pasa drogowego.

W obszarze tworzenia warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego dla wszystkich grup społecznych, zakończono trwającą dwa lata budowę pływalni przy IV LO im. H. Sienkiewicza, której całkowity koszt wyniósł 12,6 mln zł. Powstała tam hala basenowa z 2 nieckami ze stali nierdzewnej wraz z pomieszczeniami technicznymi, zapleczem, pomieszczeniami obsługi i infrastrukturą techniczną.

Ponadto wyremontowano sale gimnastyczne w SP nr 13, Gimnazjach nr 2 oraz 16. W ramach „Programu budowy boisk” powstały boiska wielofunkcyjne przy Szkołach Podstawowych nr 2, 12, 32, Gimnazjach nr 12 i 17 oraz Zespole Szkół im. J. Kochanowskiego.

Powstały także place zabaw z urządzeniami wielofunkcyjnymi między blokami przy ul. Schulza 3, a Sempołowskiej 6; zamontowano również elementy małej architektury i urządzenia zabawowe – u zbiegu ulic Łukasińskiego i Rapackiego, przy al. Pokoju, na Skwerze Solidarności i przy ul. Ossowskiego. Drobne prace wykonano też na boisku przy Zespole Szkół nr 15 oraz SP nr 17.

Rozpoczęto realizację kilku innych kompleksowych zadań, jak Rewitalizacja Parku Lisiniec (zakończy się do 2019 roku) czy budowa strefy wypoczynku Adriatyk w Parku Lisiniec (wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla I etapu). Zagospodarowano teren wokół skateparku w Parku Lisiniec, gdzie m.in. nasadzono zieleń i odtworzono trawniki. Ruszyły przygotowania do budowy parku wodnego – Aquaparku, dla którego opracowano program funkcjonalno-użytkowy i ogłoszono przetarg. Zakończenie robót planowane jest na 2020 rok. Wybudowano również - cieszący się ogromną popularnością - park dla psów na Północy. 

Tworząc warunki dla rozwoju aktywności obywatelskiej mieszkańców, rozpoczęto budowę budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum i Stare Miasto przy ul. Krakowskiej 34.

W ramach działań zorientowanych na poprawę stanu technicznego i użytkowego obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury technicznej: przebudowano sanitariaty w Szkołach Podstawowych nr 1 i 35 oraz Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego; wyremontowano korytarze w IX LO im. C.K. Norwida; wymieniono centralne ogrzewanie w Zespole Szkół im. dr. Wł. Biegańskiego, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5 oraz filii Miejskiego Żłobka „Reksio” przy ul. Sportowej. Ponadto przeprowadzono termomodernizację Miejskich Przedszkoli nr 4, 15, 17 i 41 oraz Szkół Podstawowych nr 39, 33 i 31 i Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych (w dwóch szkołach prace w trakcie), a także modernizację świetlic szkolnych w Szkołach Podstawowych nr 17, 24, 25, 35, 38 i 48 (w tej ostatniej placówce wykonano również nowoczesną kuchnię wraz z jadalnią i zapleczem). Dodatkowo wyremontowano parkiet sali gimnastycznej w SP nr 53 i Gimnazjum nr 18, przebudowano taras i zagospodarowano teren przy Miejskim Przedszkolu nr 1, a do wymogów przeciwpożarowych dostosowano budynek SP nr 21. Bariery architektoniczne zniknęły w SP nr 53 i Gimnazjum nr 18, Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół Specjalnych nr 45. W 22 placówkach oświatowych wyremontowano dachy, wymieniono okna, odnowiono sale gimnastyczne, wymieniono instalacje ogrzewania oraz przeprowadzono inne prace wynikające z zaleceń sanepidu i straży pożarnej.

Przebudowywany jest także budynek I LO im. J. Słowackiego, by dostosować go do przepisów przeciwpożarowych. Zakończenie robót planowane jest na rok 2018.

Przebudowano również sanitariaty w budynku Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej. Zmodernizowano tam też instalacje elektryczną i komputerową, a w wybranych pomieszczeniach UM przy ul. Waszyngtona rozpoczęto budowę klimatyzacji i wentylacji. Zakończenie robót planowane jest w tym roku.  

W ramach inicjatywy lokalnej na Promenadzie Niemena, w Parku Tysiąclecia i na Rakowie powstały place do ćwiczeń typu ,,street workout”. 2 place zabaw przybyły w dzielnicach Północ i Wrzosowiak, a 2 place rekreacji ruchowej – na Parkitce i Rakowie. Z kolei na terenie SP nr 17 pojawił się zestaw do ćwiczeń gimnastycznych, a Zawodzie-Dąbie wzbogaciło się o ogród dla seniorów z sześciokątną altaną, huśtawką ogrodową, stolikiem szachowym i ławkami. W pobliżu urządzono też siłownię dla seniorów. 

Z kolei na ulicach Bakaliowej, Polnej, bocznej od ul. Hektarowej, bocznych drogach wewnętrznych od ul. Podwale i ul. Kusocińskiego, bocznej od ul. Skrzetuskiego, w rejonie ulic Kusocińskiego, Traugutta i Kawodrzańskiej zamontowano odcinki kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do posesji.

W ramach budżetu obywatelskiego wykonano 2 place rekreacji ruchowej w dzielnicach Mirów i Rząsawy, 3 place zabaw na Zawodziu-Dąbiu, Stradomiu i w dzielnicy Podjasnogórskiej. Na Stradomiu pojawił się też plac zabaw dla dzieci wraz z placem do ćwiczeń dla dorosłych. Rozbudowano plac rekreacji przy Gimnazjum nr 17 – są tam urządzenia do ćwiczeń typu ,,street workout” z elementami coraz popularniejszego wśród młodzieży ,,parkour.” Przy ul. Mała Warszawka w Gnaszynie-Kawodrzy zagospodarowano teren z myślą o imprezach sportowych i plenerowych. W piłkarzyki na wolnym powietrzu można już z kolei grać w dzielnicy Podjasnogórskiej. Przy ul. Krakowskiej 80 odnowiono boisko piłkarskie – zarówno murawę, jak i trybuny. Zagospodarowano teren przy Zespole Szkół nr 2. Gimnazjum nr 7 przybyło boisko wielofunkcyjne, a SP nr 1 ma nową czterotorową bieżnię wraz ze skocznią w dal. Z kolei przy Gimnazjum nr 16 utwardzono otoczenie boiska i wykonano zjazd publiczny. Dokumentacje projektowo-kosztorysowe sporządzono dla projektów budowy ,,Klubu Mieszkańca” na Stradomiu i sieci wodociągowej budynku przy ul. Legionów 5.

Ponadto rozpoczęto budowę ogólnodostępnego krytego boiska treningowego przy ul. Limanowskiego 83. Roboty mają się zakończyć w pierwszej połowie tego roku. 

Przygotowano też od strony formalno-prawnej i dokumentacyjnej miejskie zadania inwestycyjne do budżetu na rok 2017 oraz pod zamierzenia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wykonano dokumentacje projektowe na zadania ujęte w budżecie na rok 2017, takie jak remont sal gimnastycznych w SP nr 24, Zespołach Szkół nr 1 i nr 15, II LO oraz Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego; remont zaplecza sportowego w SP nr 49, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Daniłowskiego i ul. Bratniej. Opracowano też studium wykonalności w związku z budową Zielonej Promenady Śródmiejskiej.

Wykonano dokumentacje dla zadań ujętych w WPF na lata 2017-2031, takich jak rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 44, dostosowanie do przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej, termomodernizacja TZN, Gimnazjum nr 12, SP nr 42 i 1. 

Ponadto opracowano dokumentacje projektowe dotyczące przebudowy budynku przy ul. Sułkowskiego dla Częstochowskiego Centrum Pomocy Rodzinie; przebudowy budynku przy ul. Jasnogórskiej dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie oraz rozbudowy budynku biurowego przy ul. Pułaskiego. Dokumentacje takie sporządzono także w związku z przebudową Żłobka Miejskiego przy al. AK, rozbudową SP nr 47 i budową tam sali gimnastycznej, remontem sali gimnastycznej w SP nr 36 oraz pomieszczeń kuchennych w Zespole Szkół Gastronomicznych. To samo dotyczy projektu rozbudowy budynku SP nr 17, gdzie pojawi się winda.

Zlecono również opracowanie dokumentacji dla projektu przebudowy budynku przy ul. Bór dla potrzeb Centrum Usług dla osób z Niepełnosprawnością.

W 2016 roku realizowano także zadania z udziałem pozyskanych, pozabudżetowych środków pomocowych. Znalazły się wśród nich: budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum i Stare Miasto przy ul. Krakowskiej (dofinansowana w wys. ponad 2,5 mln zł ze środków RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020), budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP nr 2 i Zespole Szkół im. J. Kochanowskiego (obie dofinansowane w kwocie prawie 100 tys. zł, każda ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). 

W 2016 roku celem zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji było m.in. tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji oraz aktywności obywatelskiej, jak również poprawa stanu obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury technicznej. Ponadto priorytetami były zadania w ramach inicjatywy lokalnej i budżetu obywatelskiego, przygotowanie formalno-prawne miejskich zadań inwestycyjnych do budżetu na rok 2017 oraz pod zamierzenia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Istotnym celem było również pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację zadań w budżecie 2016 oraz zachowanie transparentności i uczciwej konkurencji w realizacji zamówień publicznych. 

W zeszłym roku Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych realizował swoje zadania głównie w oparciu o Regulamin Organizacyjny UM Częstochowy oraz Uchwałę Budżetową na rok 2016. Oprócz niego zadania inwestycyjne realizowały inne jednostki i spółki miejskie, w tym m.in. Miejski Zarząd Dróg i Transportu.

W sumie wydadki na inwestycje wyniosły 35 milionów 744 tysiące złotych z czego prawie 32 mln zł to wydatki majątkowe, a prawie 5 mln zł to wydatki bierzące.

 

źrółó: UM

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę