Powstanie Częstochowskie Centrum Świadczeń, które zajmie się administracyjną obsługą mieszkańców korzystających z zasiłków, dodatków i świadczeń pomocy społecznej. Dzięki niemu w jednym miejscu będzie można otrzymać wsparcie, które mieszkańcy dostają od gminy lub za jej pośrednictwem.

Częstochowianie będą mogli skorzystać z usług Centrum od 1 stycznia 2017 roku. Jego utworzenie wynika z potrzeby istnienia wyspecjalizowanej jednostki, która poprawi dostępność i jakość usług realizowanych dotychczas przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta. Pozwoli ono także na stworzenie sprawnego, spójnego i szczelnego systemu przyznawania świadczeń. Centrum będzie wykonywać zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i działań wobec dłużników alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, dodatków mieszkaniowych i energetycznych czy karty dużej rodziny.

Już dziś MOPS realizuje szereg działań wychodzących poza ścisłe ramy pomocy społecznej, a więc adresowanych do grupy znacznie szerszej niż odbiorcy tej pomocy. W ostatnich latach zakres tych działań został rozszerzony w związku z realizacją zadań wynikających z wielu nowych ustaw. Wzrosła liczba różnych form pomocy oferowanych mieszkańcom. Administracja rządowa przekazała samorządom zadania, które wychodzą poza ścisły zakres pomocy społecznej dostępnej za pośrednictwem MOPS. Wszystkie te względy przemawiają za stworzeniem swego rodzaju ,,instytucji finansowej”, która ułatwi mieszkańcom korzystanie z różnorodnych dostępnych form wsparcia.

Utworzenie Centrum jako nowej jednostki budżetowej wymaga zapewnienia jej obsługi administracyjnej, księgowej, kadrowej oraz prawnej. Centrum zostanie wyposażone w meble i sprzęt wykorzystywany dotychczas przez komórki MOPS, które przekażą mu swoje zadania. Środki na wynagrodzenia także zapewni MOPS, poprzez likwidację niektórych stanowisk kierowniczych i skierowanie do Centrum swoich obecnych pracowników. Ogółem zatrudnienie wyniesie 96 etatów, z czego 90 zostanie przeniesionych z MOPS, a 6 z Wydziału Polityki Społecznej UM. Koszt funkcjonowania Centrum będzie odpowiadał obecnym kosztom realizacji jego przyszłych zadań. Jednorazowe wydatki na utworzenie nowej jednostki wyniosą około 100 tys. zł i obejmą m.in. zakup programów, licencji czy adaptację pomieszczeń. Poziom finansowania Centrum będzie zależał od stopnia realizacji przydzielonych mu zadań.

Centra o podobnym charakterze mają już m.in. Poznań, Łódź, Szczecin i Opole. Utworzenie – decyzją Rady Miasta Częstochowy, na wniosek prezydenta miasta – Częstochowskiego Centrum Świadczeń jest zgodne z aktualnym trendem rozdzielania pracy socjalnej od obsługi administracyjnej świadczeń w systemie pomocy społecznej.

 

źródło:UM

 

 

 

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę