Częstochowa sukcesywnie uzupełnia i wymienia oświetlenie uliczne na bardziej energooszczędne. Nie licząc nowych słupów i lamp stawianych przy okazji inwestycji drogowych, do końca 2016 r. liczba ulic - z nowym lub zmodernizowanym w ciągu ostatnich 5 lat oświetleniem - przekroczy 100. Tylko w ramach tegorocznego projektu, realizowanego z udziałem środków europejskich, w mieście pojawi się blisko 700 nowych opraw ledowych.  

- Inwestycja za blisko 800 tys. zł jest możliwa dzięki środkom europejskim z RPO Województwa Śląskiego– mówi prezydent Częstochowy Krzysztof  Matyjaszczyk. – Dziękując za przyznanie tych funduszy, chcę dodać, że realizacja tylko tego zadania przyniesie roczne oszczędności rzędu 180 tys. zł, jeżeli chodzi o opłaty dystrybucyjne i zużycie energii elektrycznej.

W latach 2012-2016  (łącznie z zakończonymi już tegorocznymi zadaniami) - w ramach inwestycji dedykowanych oświetleniu ulic (nie licząc wymiany lub instalacji lamp przy okazji budowy lub remontów dróg), udało się zainstalować lub zmodernizować oświetlenie przy 75 ulicach. Pojawiło się 816 nowych opraw, w tym 488 typu LED.  Do końca 2016 roku zadania oświetleniowe zostaną zrealizowane jeszcze przy 33 ulicach, przy czym 22 ulice będą objęte wymianą 695 starych opraw sodowych na nowoczesne typu LED - w ramach wspomnianego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Po zakończeniu tej inwestycji liczba zainstalowanych opraw oświetleniowych (wymienionych od 2012 roku do końca 2016 roku) wzrośnie do ponad 1600, w tym opraw typu LED - do niespełna 1200.

Przy ul. Bialskiej (w tzw. alei Brzozowej), gdzie odbyło się wieczorne spotkanie poświęcone miejskim inwestycjom oświetleniowym, zainstalowano niedawno zupełnie nowe oświetlenie. Pojawiło się 70 opraw oświetleniowych (inwestycja Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu),  a na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Okulickiego ze środków miejskiego budżetu obywatelskiego zamontowano 31 ławek i koszy (zadanie zrealizowane przez Wydział Ochrony Środowiska UM). Koszt obu inwestycji wyniósł ponad 400 tys. zł. Aleja Brzozowa stała się dużo przyjaźniejszym miejscem dla okolicznych mieszkańców, spacerowiczów oraz rowerzystów i biegaczy.

Miejskie działania służące poprawie efektywności energetycznej są zauważane, o czym świadczy zdobycie białego certyfikatu, dzięki któremu miasto zyskało wymierne środki w wysokości 660 tys. zł (szersze przypomnienie poniżej - w informacji podsumowującej inwestycje oświetleniowe).
 

Wykaz inwestycji z zakresu budowy oświetlenia ulic w latach 2012-2016,
w tym z użyciem opraw typu LED


W ramach miejskich inwestycji w 2012 roku zrealizowano niżej wymienione zadania:

·         budowa oświetlenia drogowego ulicy Zaciszańskiej;

·         budowa oświetlenia drogowego ulicy Rząsawskiej i Wypoczynku;

·         budowa oświetlenia drogowego ulicy Pionierów;

·         budowa oświetlenia drogowego ulicy Kaliskiej;

·         budowa oświetlenia drogowego ulicy Ostrowskiej;

·         budowa oświetlenia drogowego ulicy Hektarowej;

·         budowa oświetlenia drogowego ulic Ossolińskiego, Grochowiaka, Parandowskiego
i Malewskiej.

W ramach przeprowadzonych prac zainstalowano łącznie 101 nowych opraw oświetleniowych z sodowym źródłem światła (w tym 10 typu LED – przy ul. Ostrowskiej).

Modernizacja oświetlenia w sieci energetycznej Tauron S.A. w 2012 r.

Modernizacja oświetlenia została przeprowadzona w oparciu o umowę na świadczenie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie zawartej pomiędzy Gminą Miastem Częstochowa a Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie.

Na podstawie szczegółowej inwentaryzacji przeprowadzonej na początku 2012 r. został określony zakres prac modernizacyjnych oraz ustalone szczegóły techniczne planowanych robót.

W ramach modernizacji wymieniono 4862 energochłonnych opraw oświetleniowych, oraz uzupełniono 1172 opraw oświetleniowych w sieci energetycznej Tauron S.A. w ramach istniejących obwodów oświetleniowych. Przeprowadzenie modernizacji w takim zakresie obniżyło moc sieci oświetleniowej o 550 kW, co spowodowało spadek zużycia energii elektrycznej o ok. 2.200.000 kWh rocznie.

Taki spadek zużycia energii dał efekt w postaci obniżenia opłat za zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucyjne, co po sześciu lat spowoduje zwrot powiększonych opłat z tytułu świadczeniausługi oświetleniowej przez Tauron Dystrybucja S.A., przy jednoczesnych bieżących oszczędnościach rocznych wynoszących ok 300 tys. zł. Różnica kosztów zostanie przeznaczona na opłatę dodatkową związaną ze świadczeniem usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie. Po okresie spłaty inwestycji, kiedy przestanie obowiązywać opłata dodatkowa z tytułu modernizacji, uzyska się obniżenie kosztów funkcjonowania oświetlenia o ok. 1 mln 650 tys. zł rocznie.

Dzięki przeprowadzeniu modernizacji otrzymano skuteczniejsze parametry oświetlenia modernizowanych ulic oraz zwiększenie liczby opraw oświetleniowych, co spowodowało poprawienie komfortu życia i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Częstochowy.

W ramach prac modernizacyjnych przeprowadzono pilotażowe zastosowanie opraw wykonanych w technice LED w alei Wolności i ul. Kopernika. Zastosowano 91 opraw o mocy 129 W oraz 28 opraw o mocy 77W.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił 27 grudnia 2013 roku  przetarg na „białe certyfikaty”, czyli na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej polegających na zwiększeniu oszczędności energii przez odbiorców końcowych, zwiększeniu oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych i zmniejszeniu strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji. Świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białe certyfikaty, to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania prooszczędnościowe. Białe certyfikaty można uzyskać tylko za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności ekonomicznej. 

Gmina Miasto Częstochowa, jako jeden z niewielu samorządów, złożyła ofertę przetargową.  Oferta była związana z redukcją mocy zainstalowanej w ramach przeprowadzonej w 2012 r. modernizacji oświetlenia ulic.

W wyniku przetargu Gmina Miasto Częstochowa otrzymała świadectwa efektywności energetycznej w ilości 689 toe (ton oleju ekwiwalentnego). Świadectwa sprzedano w 2015 roku za kwotę 660 tys. zł.

W ramach inwestycji w 2013 roku zrealizowano następujące zadania oświetleniowe:

·         budowa oświetlenia drogowego ulicy Cyrklowej;

·         budowa oświetlenia drogowego ulic Weyssenhoffa i Śnieżnej;

·         budowa oświetlenia drogowego ulic: Geodetów, Kochmańskiego, Kameli, Banacha, Gomoliszewskiego, Weigla i Wójcickiego;

·         budowa oświetlenia drogowego ulicy Sojczyńskiego-Warszyca;

·         budowa oświetlenia drogowego ulic św. Rocha i Lubej;

·         budowa oświetlenia drogowego ulicy Bohaterów Katynia;

·         budowa oświetlenia drogowego ulicy Garwolińskiej;

·         budowa oświetlenia drogowego ulicy Bohuna;

·         budowa oświetlenia drogowego ulicy Turbinowej;

·         budowa oświetlenia parkowego ogródka jordanowskiego w Dzielnicy Dźbów;

·         budowa oświetlenia kompleksu garaży przy ul. Kasztanowej – inwestycja zrealizowana w ramach inicjatywy lokalnej;

·         budowa monitoringu wizyjnego ulicy Dekabrystów na odcinku od Alei Armii Krajowej do ulicy Kilińskiego.

W ramach przeprowadzonych inwestycji zainstalowano łącznie 204 nowych opraw oświetleniowych z sodowym źródłem światła.

W ramach inwestycji w 2014 roku zrealizowano niżej wymienione zadania:

 • budowa oświetlenia drogowego ulicy Legionów na odcinku od ronda Vaclava Havla do nr 244;

 • budowa oświetlenia przejścia podziemnego pod DK-1 w ciągu ulicy Wesołej;

 • budowa oświetlenia drogowego ulicy Bławatkowej;

 • budowa oświetlenia drogowego ulicy Korkowej;

 • budowa oświetlenia drogowego ulic: Baśniowej, Bajecznej, Legendy oraz Jordana;

 • budowa oświetlenia drogowego ulicy Tokarzewskiego-Karaszewicza;

 • budowa oświetlenia drogowego ulicy Ogińskiego na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Focha;

 • budowa oświetlenia drogowego ulicy Pogodnej od ul. Marysia oraz fragmentu ulicy Kaczorowskiej;

 • budowa oświetlenia drogowego ulic Telimeny i Rzędziana;

 • budowa oświetlenia drogowego ulicy Ikara na odcinku od ul. Św. Rocha
  do ul. Św. Kaspra del Bufalo - od posesji nr 226 do posesji nr 230;

 • budowa oświetlenia drogowego ulicy Weteranów;

 • budowa oświetlenia drogowego ulicy Tczewskiej- inwestycja realizowana w ramach inicjatywy lokalnej.

W ramach przeprowadzonych inwestycji zainstalowano łącznie 166 nowych opraw oświetleniowych (w tym 150 typu LED).

W ramach inwestycji w 2015 roku zrealizowano niżej wymienione zadania:

 • budowa oświetlenia drogowego ulicy Pięknej oraz fragmentu ulicy Wczasowej;

 • budowa oświetlenia drogowego ulic: TON, Szkolnej i Różanej;

 • budowa oświetlenia drogowego ulicy Brzezińskiej;

 • budowa oświetlenia drogowego ulicy Wróblewskiego;

 • budowa oświetlenia drogowego ulicy Spartakusa;

 • budowa oświetlenia drogowego ulicy Turystycznej na odcinku od ul. Mstowskiej
  do ul. Bursztynowej;

 • budowa oświetlenia drogowego ulicy Namysłowskiej;

 • budowa oświetlenia drogowego ulicy Koniecpolskiej na odcinku od ul. Wielkoborskiej do ul. Wręczyckiej;

 • budowa oświetlenia drogowego ulic: Kuronia, Walentynowicz, Musiela
  i Parczyńskiego (I etap);

 • budowa oświetlenia drogowego ulic: Sojczyńskiego - Warszyca, Geodetów, Kowalczyk i Piaseckiego;

 • budowa oświetlenia drogowego ulicy Głębockiego;

 • budowa oświetlenia drogowego pętli autobusowej przy ul. Żyznej;

 • budowa oświetlenia chodnika przy Rondzie Mickiewicza;

 • budowa oświetlenia drogowego ulic Spiskiej i Pienińskiej;

 • budowa oświetlenia drogowego ulicy Filtrowej- inwestycja realizowana w ramach budżetu partycypacyjnego;

 • budowa oświetlenia ulicy Diamentowej- inwestycja realizowana
  w ramach budżetu partycypacyjnego.

W ramach przeprowadzonych inwestycji zainstalowano łącznie 239 nowych opraw oświetleniowych (w tym 222 typu LED).

W ramach inwestycji w 2016 roku dotychczas zrealizowano niżej wymienione zadania:

·         budowa oświetlenia ulicy Poselskiej na odcinku od ul. Żyznej do ul. Poselskiej nr 30;

·         budowa oświetlenia ulicy Bialskiej na odcinku od ul. Okulickiego do ul. Zakopiańskiej (Aleja Brzozowa) oraz ulicy Włodawskiej;

·         budowa oświetlenia drogowego ulicy Oleńki.

W ramach przeprowadzonych inwestycji w bieżącym roku zainstalowano dotychczas 106 nowych opraw oświetleniowych – wszystkie typu LED.

Do końca 2016 r. MZDiT planuje zrealizować jeszcze oświetlenie w następujących ulicach:

·         Muszyńska, Chochołowska i fragment ul Limanowskiej

·         Kątna;

·         Krzyżanowskiego;

·         Równoległa

·         Kwatermistrzów.

·         W ramach inwestycji związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego zostanie wykonane oświetlenie ulic Uczniowskiej i Skalnej.
 

PROJEKT UNIJNY - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA w 2016 r.

W dniu 24.08.2016 roku podpisano umowę na Modernizację oświetlenia stanowiącego majątek Gminy Miasta Częstochowy. W ramach tych prac zostanie wymienionych 695 opraw oświetleniowych ze źródłami sodowymi na nowoczesne oprawy LED.

Moc systemu przed modernizacją wynosi 120,38 kW. Po modernizacji moc będzie wynosić tylko 31.78 kW. Moc systemu zostanie obniżona o 88,6 kW co przyniesie rocznie około 180 tys. zł z tytułu obniżenia opłat za usługę dystrybucyjną i opłat za energię elektryczną.

Wartość inwestycji wynosi prawie 800 tys. zł brutto. Inwestycja jest w 85% finansowana ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji współfinansowanej z RPO w 2016 roku zostanie zrealizowana wymiana oprawy oświetleniowej ze źródłami sodowymi na oprawy LED
w następujących ulicach:

- Obrońców Westerplatte – 58 sztuk.
- Dąbrówki – 22 sztuki.
- Rolniczej – 21 sztuk
- Borelowskiego – 12 sztuk
- Wodzickiego - 5 sztuk
- Skłodowskiej – 14+10 sztuk.
- Łódzkiej – 17+12 sztuk.
- Filomatów – 24 sztuki
- Łódzkiej – 35 sztuk
- Olsztyńskiej i Łanowej – 33 sztuki
- Bartniczej – 14 sztuk
- Szpitalnej – 19 sztuk
- Myszkowskiej, Krośnieńskiej, Przemyskiej, Gnieźnieńskiej, Zabrzańskiej – 40 sztuk
- Żyznej - I etap – 25 sztuk
- Faradaya – 34 sztuki
- Faradaya, Legionów – 28 + 19 sztuk
- Legionów - od ul. Faradaya do DK-1 – 47 sztuk
- Żyznej – II etap i ul. Zdrowej – 51 sztuk
- św. Rocha i ul. Wręczyckiej – 31 + 17 sztuk
- Olbrachta, Kazimierza Wielkiego, Słowiańskiej – 11+23+8
- Fertnera – 15 sztuk
- Sejmowej – 3 + 14 sztuk
- 11 Listopada – 22 sztuki
- 11 Listopada z Bohaterów Katynia – 11 sztuk.

Łącznie 695 sztuk opraw oświetleniowych LED.


Fot. z oświetlonej ul. Bialskiej - Leszek Pilichowski

 

źródło: UM

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę